Wyśw. od 31 od 45 z 53 artykułów
Archiwum | układ krwionośny kanał RSS

Naczyniowe zespoły uciskowe

Naczyniowe zespoły uciskowe to zaburzenia naczyniowe i nerwowe, powstałe pod wpływem ucisku i/lub podrażnienia naczyń lub nerwów przez szczególne ułożenie wzajemnie sąsiadujących struktur tkankowych albo wady rozwojowe. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:próba adsona, zespol gilliatta stumnera.

1

Tętniak

Diagnoza tętniaka (zalążek artykułu). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:tętniak w pachwinie, tetniak watroby, tetniak pachwiny, tętniak wątroby objawy.

0

Nadciśnienie tętnicze nerkowo-pochodne

Wynik zaburzenia nerkowej eliminacji Na i płynów prowadzącego do zwiększenia objętości osocza, a także wynik zmian w wydzielaniu przez nerki substancji wazoaktywnych powodujących układowe lub miejscowe zmiany napięcia tętniczek. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zwężenie tętnicy nerkowej objawy.

0

Hematologia diagnostyka krwi i szpiku

Krew: 45% – elem morfologiczne 0,28% trombocyty 16,77 krwinki białe Cechy komórek macierzystych: Odnowa (całe klony identyczne pod względem genetycznym) Zdolność do różnicowania Zdolność do dojrzewania Mają antygen błonowy CD34 (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:Rozmaz krwi, niedokrwistość normocytarna, hematologia krwi.

0

Zawał serca (mięśnia sercowego)

Zawał mięśnia sercowego (infarctus myocardii) tym terminem tym określamy rozległą (średnica min. około 2.5 cm), pierwotnie skrzepową martwicę mięśnia sercowego której dominującą przyczyną jest niedokrwienie. nie traktujemy więc jako zawału ani rozległej martwicy spowodowanej innymi przyczynami (np działaniem toksyn) ani martwicy na tle przewlekłego niedokrwienia – jest ona drobnoogniskowa i rozsiana. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie  Full Article…

0

Zator zakrzepowy

Po łacinie: thromboembolia. Zator zakrzepowy  (embolia thrombogenes) stanowi 99% zatorów naczyń płucnych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zator w nodze, zator jeździec, zatory w żyłach, objawy zatoru w nodze, zator w nodze objawy, zator w zylach, zator żylny objawy.

0

Zator tętnicy płucnej

Zator tętnicy płucnej (embolia arteriae pulmonalis). Zatory naczyń krążenia małego dzielimy na zatory zakrzepowe (znacznie częstsze) i zatory niezakrzepowe (rzadsze, materiał zatorowy powstaje poza naczyniami). zdania uczonych na temat znaczenia i częstości występowania zakrzepicy naczyń płucnych (materiał zakrzepowy nie jest przynoszony z prądem krwi, ale pozostaje na miejscu) są podzielone. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zakrzepica,  Full Article…

0

Zapalenie mięśnia sercowego

Po łacinie: myocarditis. Zapalenie mięśnia sercowego może być wywołane przez czynniki zakaźne – bakterie, wirusy, riketsje, grzyby i pasożyty. W większości przypadków prawdopodobnie wchodzi w grę etiologia wirusowa, często trudna jednak do udowodnienia – stąd najczęstszym rodzajem zapalenia sierdzia jest zapalenie ‚idiopatyczne’. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zapalenie mięśnia sercowego u dzieci, zapalenie minia sercowego, zapalenie  Full Article…

0