Wyśw. od 1 od 15 z 45 artykułów
Archiwum | układ oddechowy kanał RSS

Niedotlenienie okołoporodowe

Płuca płodu znajdującego się w łonie matki nie pełnią funkcji narządu, w którym odbywa się wymiana gazowa i poprzez który organizm płodu otrzymuje tlen. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:niedotlenienie płuc u noworodka, niedodma masa patologiczna, niedotlenienie mozgu przyczyny, niedotlenienie przy porodzie a wada serca, nuedotlenienie okoloporodowe leczenie.

0

Kaszel

To gwałtowne wypchnięcie powietrza przez głośnię mające na celu usunięcie z dróg oddechowych nadmiaru śluzu lub ciała obcego. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:podrażnienie dróg oddechowych.

0

Duszność

Duszność to uświadomienie konieczności wzmożenia czynności oddechowej, według patofizjologów odczuwalne zwiększenie pracy oddychania, a neurologów: zaburzenie stosunku długości i napięcia mięśni oddechowych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:owosienie onowe zdjcia, objawy duszności, duszność spoczynkowa, oddech biota, duszność wysiłkowa, dusznosc leczenie, oddech biota leczenie, oddech cheyna stokesa leczenie, dusznosc a nowotwor watroby, tachykardia wysiłkowa.

0

Ostra niewydolność oddechowa (ARDS)

Ostra niewydolność oddechowa – ARDS (adult respiratory distress syndrome) spowodowana różnymi przyczynami u chorego z uprzednio całkowicie prawidłową czynnością płuc. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:pluca, ards leczenie, niewydolnosc oddechowa przy rsku pluc, niewydolnosc pluca objawy, pluca nie napelniaja sie powietrzem, powietrze kolo pluc objawy, przeciek wewnatrzplucny.

0

Niewydolność oddechowa

Wywołane przyczynami płucnymi lub pozapłucnymi ograniczenie czynności oddechowej powodujące zaburzenia ciśnień parcjalnych gazów we krwi. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:hipoksemia objawy, hiperkapnia, hipoksemia, leczenie niewydolności oddechowej, niewydolność oddechowa przyczyny, niewydolnosc oddechowa objawy, niewydolność oddechowa leczenie, wpisz objawy i nastepstwa hipoksemii, hipoksemia metody, hipoksemia co to jest.

1

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Stan charakteryzujący się postępującym, trudno odwracalnym ograniczeniem drożności oskrzeli, spowodowanym przewlekłym zapaleniem oskrzeli  i (lub) rozedmą płuc, któremu może towarzyszyć nieswoista nadreaktywność oskrzeli. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rozztrzenie płuc, zapalenie obstrukcyjne pluc kiedy przechodzi.

0

Przewlekłe zapalenie oskrzeli

Rozpoznaje się wtedy, gdy u chorego w dwóch kolejnych latach wystąpił przez co najmniej 3 miesiące w roku kaszel z odkrztuszaniem. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:objawy zapalenia oskrzeli, przewlekle zapalenie oskrzeli, Przewlekłe zapalenie oskrzeli.

0

Ostre zapalenie oskrzeli

Wirusy i mikoplazmy są przyczyną zapalenia. U dzieci to wirus RS (respiratory scyntial ), adenowirusy, coxsackie, ECHO. U dorosłych to myksowirusy (grypa i paragrypa), mikoplazmy. Występuje też w przebiegu innej choroby (krztusiec, odra, bruceloza, dur brzuszny), na skutek działania grzybów, np. pleśniawkowe zapalenie oskrzeli (soor-bronchitis) oraz substancji drażniących (gazy i pyły). (więcej…)

0

Zespół bezdechu sennego (SAS)

SAS – sleep apnea syndrome, to zapadnięcie się górnych dróg oddechowych, w których występują po sobie następujące objawy: bezdech, spadek po2 i wzrost pco2, wzmożona praca oddechowa, reakcja budzenia się, aktywna hiperwentylacja, otwarcie się górnych dróg oddechowych z głośnym chrapnięciem i znów zapadnięcie się górnych dróg oddechowych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zespół sas.

0

Zapalenie płuc

Zapalenie płuc jest to ostry lub przewlekły stan zapalny płuc obejmujący przestrzeń pęcherzykową i/lub tkankę miąż­szową. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:ZAPALENIE PUC OBJAWY, zespół płata środkowego, bol oplucnowy, tarcie opłucnowe, stan zapalny płuc, stan zapalny we wnece płuc, zespół płata środkowego płuca, rtg klatki piersiowej mykoplazma, przedsionkowe zapalenie płuc, gronkowcowe zapalenie pluc rtg.

0

Odma

ODMA – powietrze w jamie opłucnowej które doprowadza do zapadnięcia się płuca a to z kolei do obniżenia jego sprawności oddechowej oraz do przesunięcia śródpiersia. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:odma objawy, opucna, odma skórna, odma zewnętrzna opis.

0

Wysięk z jamy opłucnowej

Jama opłucnowa to przestrzeń zawarta między opłucną ścienną i opłucną płucną. Powiększa się ona podczas wdechu a zmniejsza przy wydechu. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:wyciek z pluc, wyciek plucny, wysiek oplucnej, nerwowłókniak w opłucnej, oplucna, wysiek oplucnowy, wysiek płuc.

0

Rozedma płuc

Nieodwracalne rozszerzenie przestrzeni powietrznych obwodowo od oskrzelików końcowych wskutek destrukcji ich ścian.  (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rozedma puc, rozedma płuc badanie fizykalne, pochp różowy dmuchacz, rozedma pluc, rozedma pluc w badaniu fizykalnym noe stwierdza sie, rozedma płuc objawy, rozrzerzone pecherzyki plucne.

0

Niedodma

Niedodma(atelectasis) to zapadanie się pęcherzyków płucnych (najczęściej dotyczy niewielkich obszarów) i sklejanie się ich ścian, mające miejsce gdy nie dochodzi do nich powietrze. Oznacza niepełne rozprężenie płuca. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:niedodma, niedodma płuc leczenie, niedodma płuc objawy, niedodma płytkowa, niedodma płuc, niedodma leczenie, zmiany niedodmowe, niedodma objawy, niedodma pluc rokowanie leczenie objawy, czy niedodma  Full Article…

0

Mediastinoskopia

Narządy śródpiersia górnego nie przylegają do siebie a przestrzenie między nimi wypełnia duża ilość tkanki łącznej wiotkiej, dzięki temu badanie możliwe jest do wykonani gdyż narządy mogą się nieco przesuwać względem siebie. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:mediastinoskopia.

0