Wyśw. od 16 od 30 z 39 artykułów
Archiwum | Diagnostyka kanał RSS

Biomarkery nowotworowe

Szereg białek cytoplazmatycznych, białek powierzchni komórek, hormonów i enzymów można wykryć metodami biochemicznymi w surowicy krwi (i innych płynach ustrojowych) chorych z nowotworami. (więcej…)

0

Immunocytochemia (diagnostyka nowotworów)

Metody immunocytochemiczne mają zastosowanie do materiału cytologicznego i histologicznego. Pierwsze próby oznakowania bezpośredniego przeciwciał fluoresceiną opisał w 1941 r. Albert Coons. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:immunocytochemia.

0

Cytodiagnostyka nowotworów

Cytodiagnostyka jest sztuką rozpoznawania nowotworów na podstawie oceny cech morfologicznych poszczególnych „wyrwanych z kontekstu” tkankowego komórek lub ich grup. Komórki nowotworu złośliwego wykazują cytologiczne cechy złośliwości czym różnią się od komórek prawidłowych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:cytodiagnostyka.

0

Diagnostyka histopatologiczna nowotworów

Podstawową metodą rozpoznawania nowotworów jest badanie histopatologiczne wycinka pobranego z guza. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:oligobiopsja, badania histopatologiczne wyniki, wycinek do badania histopatologicznego, wycinek histopatologiczny.

0

Diagnostyka nowotworów

Diagnostyka nowotworów wymaga współdziałania lekarzy kilku specjalności i zastosowania szeregu metod. Wykorzystuje się metody morfologiczne, morfometryczne, biochemiczne, cytogenetyczne i molekularne. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:diagnostyka nowotworów.

0

Bezpośrednia diagnostyka genetyczna

Metody stosowane w przypadku bezpośredniej diagnostyki genetycznej są niezwykle czułe. Ilość DNA wystarczająca do postawienia diagnozy przy użyciu technik opartych na hybrydyzacji molekularnej może być otrzymana z zaledwie około 100000 komórek. (więcej…)

0

Diagnostyka molekularna

Diagnostyka molekularna pozwala na coraz bardziej spektakularne i precyzyjne poszerzanie możliwości oferowanych przez tradycyjne metody diagnostyczne praktycznie we wszystkich dziedzinach medycyny. (więcej…)

0

Hematologia diagnostyka krwi i szpiku

Krew: 45% – elem morfologiczne 0,28% trombocyty 16,77 krwinki białe Cechy komórek macierzystych: Odnowa (całe klony identyczne pod względem genetycznym) Zdolność do różnicowania Zdolność do dojrzewania Mają antygen błonowy CD34 (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:Rozmaz krwi, niedokrwistość normocytarna, hematologia krwi.

0

Diagnostyka toksykologiczna

Zatrucia- powstają w wyniku zadziałania czynników chemicznych (jady, trucizny). Diagnostyka- rozpoznanie czynnika szkodliwego. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:badania toksykologiczne krwi.

0

Gospodarka wodnoelektrolitowa i kwasosowozasadowa

Fizjologiczne znaczenie elektrolitów: uwodnienie tkanek aktywność enzymów kontrola pobudzenia nerwowo- mięśniowego aktywacja etapów krzepnięcia krwi stabilizacja struktury kości (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zasadowica metaboliczna objawy, hipopotasemia, izohydria, zasadowica metaboliczna leczenie, hipopotasemia objawy, zasadowica metaboliczna, homeostaza ustrojowa, hipernatremia objawy.

0