Wyśw. od 16 od 30 z 149 artykułów
Archiwum | Anatomia patologiczna kanał RSS

Gojenie i naprawa tkanek

Zapalenie może wygoić się bez trwałych następstw. Jeśli jednak zapalenie przebiega z organizacją wysięku, albo doprowadziło do znacznej destrukcji tkanki, całkowite wygojenie staje się niemożliwe, a po zapaleniu pozostaje zwłóknienie lub zbliznowacenie. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:ziarninowanie rany, ziarnina, rychłozrost, ziarninowanie rany zdjęcia, jak dlugo trwa ziarninowanie rany, ziarninowanie ran, ziarninowanie rany jak długo.

0

Patomorfologia zapalenia

Dla celów dydaktycznych dzieli się też zapalenia na uszkadzające, wysiękowe i wytwórcze w zależności od tego, która faza zapalenia przeważa w obrazie makroskopowym. Zapalenia wysiękowe dzieli się z kolei na podtypy zależnie od rodzaju wysięku (surowiczy, nieżytowy, włóknikowy, ropny, krwotoczny, posokowaty. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:włóknik, płyn surowiczy leczenie.

1

Zapalenie przewlekłe

Zapalenie przewlekłe nie tylko określone jest przez długość trwania procesu zapalnego i odmienny od zapalenia ostrego skład nacieku komórkowego (przeważają makrofagi, limfocyty, plazmocyty). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:ZAPALENIE WYROSTKA OBJAWY, ziarnina zapalna, zapalenie ziarniniakowe, ziarnina leczenie, ziarnina zęba, zapalenie przewlekłe, ziarnina zapalna przyczyny leczenie.

0

Zapalenie

Mediatory zapalenia należą do dwóch zasadniczych kategorii – pochodzących z osocza i pochodzących z komórek. Mediatory pochodzące z osocza (układy kaskadowe) krążą normalnie we krwi w formie nieczynnej i muszą ulec uczynnieniu poprzez działanie aktywatora. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:mediatory zapalenia, bradykinina, zapalenie pluc objawy, zapalenie.

0

Fagocytoza zapalenie

Granulocyty, które dotarły do bakterii (lub innych czynników chemotaktycznych) tracą swą mobilność i zaczynają uprzątać obcy materiał. Dzieje się to na drodze fagocytozy (od greckiego phagein, co znaczy jeść). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:fagocytoza.

0

Starzenie się komórek

Starzenie się komórek związane jest z wieloma procesami adaptacyjnymi, ale niestety także z szeregiem zmian nieodwracalnych. Starzeniu się nie można zapobiec, jest ono nieuniknione. (więcej…)

0

Patologiczne wapnienie i zmiany szkliste

Wytrącanie się soli wapnia w tkance jest czymś częstym. Możemy mieć do czynienia z lokalnymi zwapnieniami tkanek zmienionych, obumierających lub już martwych. Jest to wapnienie dystroficzne, które nie zależy od poziomu wapnia we krwi ani od zaburzeń regulacji przemiany wapnia. Natomiast hiperkalcemia związana jest z tzw. wapnieniem przerzutowym. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zwapnienie kości, wapnienie  Full Article…

1

Spichrzenia wewnątrzkomórkowe

Spichrzanie wewnątrzkomórkowe są rezultatem przeładowania metabolitami, materiałem egzogennym albo jest wynikiem zaburzeń metabolizmu uniemożliwiających wydzielenie pośrednich lub końcowych produktów przemiany materii. W większości przypadków mechanizm jest złożony i polega zarówno na przeładowaniu, jak i obniżonej sekrecji czy utylizacji produktu. Rozważmy typowe sytuacje: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:xanthelasma leczenie.

0

Procesy adaptacyjne i zwyrodnieniowe

Przedłużona ekspozycja komórki na normalne lecz nasilone lub niekorzystne bodźce wywołuje procesy adaptacyjne komórek, tkanek i narządów. Po ustaniu nadmiernych czy niekorzystnych bodźców większość komórek zaadaptowanych do przewlekłej stymulacji wraca do normy. Niektóre formy adaptacji, zwłaszcza tych związanych z utratą komórek (np. utrata kości w osteoporozie), są jednak nieodwracalne. (więcej…)

0

Zmiany subkomórkowe

Lizosomy pierwotne wyposażone w kwaśne hydrolazy ulegają fuzji z wakuolami, przez co powstają lizosomy wtórne. Na takiej drodze dochodzi do trawienia materiału zewnętrznego (heterofagia) lub wewnętrznego (autofagia). Heterofagię już znamy. Tak trawione są w makrofagach ciałka apoptotyczne. (więcej…)

0

Apoptoza

Jest to odmienny od martwicy typ śmierci komórki, chociaż oba procesy nieraz na siebie zachodzą i mają część cech wspólnych. Nazwa pochodzi od greckich słów określających spadanie liści z drzewa, co ma odzwierciedlać fakt, iż apoptoza jest „cichą” śmiercią komórek nie wywołującą reakcji zapalnej. Apoptoza polega na uruchomieniu maszynerii komórkowej prowadzącej do samodestrukcji. Apoptoza występuje  Full Article…

0

Martwica komórek

Cechy morfologiczne uszkodzenia odwracalnego i martwicy komórek Główne morfologiczne cechy odwracalnego uszkodzenia komórek widoczne w mikroskopie świetlnym to obrzmienie miąższowe i stłuszczenie. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:martwica tkanek, martwica objawy, martwica leczenie, martwica tkanek objawy, objawy martwicy, martwica tkanek leczenie, leczenie martwicy, jak leczyć martwicę.

0

Uszkodzenie komórek cd

Uszkodzenie komórek w niedokrwieniu i reperfuzji Przywrócenie przepływu krwi (reperfuzja) w niedokrwionej tkance nie przywróci życia komórkom z uszkodzeniem nieodwracalnym, natomiast winno przywrócić normalny stan komórkom z uszkodzeniem odwracalnym. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:reoksygenacja.

0

Uszkodzenie i śmierć komórki

Najistotniejsze w uszkodzeniu komórek dla ich przeżycia jest: zachowanie integralności błon komórkowych, utrzymanie oddychania tkankowego (produkcja ATP), utrzymanie syntezy białek, zachowanie integralności aparatu genetycznego komórki. (więcej…)

1