Wyśw. od 1 od 15 z 30 artykułów
Archiwum | Immunopatologia kanał RSS

Skrobiawica

Skrobiawica (amyloidosis) jest spowodowana odkładaniem się w tkankach białka włókienkowego nazywanego amyloidem. Amyloidoza jest omawiana w tym rozdziale, gdyż wprawdzie jest to choroba wieloczynnikowa, ale jest często związana z zaburzeniami układu odpornościowego albo powstaje w wyniku przewlekłych infekcji. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:skrobiawica, amyloidoza wtórna, Co to jest skrobawica, skrobiawica wątroby serca.

0

AIDS nabyty zespół niedoborów immunologicznych

AIDS jest zespołem (kompleksem objawów), który rozwija się w następstwie ciężkiej, nabytej niewydolności układu odpornościowego spowodowanej zakażeniem retrowirusem HIV ( human immunodeficiency virus). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:hiv objawy skórne, aids objawy skorne, aids objawy zdjecia, objawy aids zdjęcia, Aids Objawy Skórne Zdjęcia, cd4 morfologia.

0

Zespół diGeorge’a

Zespół diGeorge’a jest niedoborem limfocytów T spowodowanym zablokowaniem rozwoju grasicy. Grasica rozwija się w życiu płodowym z łuków skrzelowych razem z przytarczyczkami. Dzieci urodzone z brakiem grasicy nie posiadają odporności komórkowej i zazwyczaj umierają z powodu zakażeń. Z powodu wrodzonej niedoczynności przytarczyczek mają one również obniżony poziom wapnia we krwi oraz ciężkie epizody drgawek spastycznych.  Full Article…

0

Izolowany niedobór IgA

Izolowany niedobór IgA jest najczęstszą wrodzoną wadą immunologiczną występującą u 1 na 700 osób. Dotknięte osoby nie mogą produkować IgA w rezultacie zahamowania końcowego różnicowania limfocytów B do komórek plazmatycznych produkujących IgA.  (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:niedobór iga, izolowany niedobór iga.

0

Ciężki skojarzony niedobór odporności

Ciężki skojarzony niedobór odporności (severe combined immunodeficiency, SCID) charakteryzuje się klinicznie i immunologicznie brakiem zarówno odporności humoralnej jak i komórkowej. (więcej…)

0

Choroby z niedoborów immunologicznych

Choroby z niedoborów odporności mogą być pierwotne (wrodzone), albo wtórne występujące w następstwie infekcji, chorób metabolicznych, nowotworów, albo powstające w wyniku leczenia. Wtórne niedobory immunologiczne są częstsze niż pierwotne. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroba immunologiczna, niedobory immunologiczne.

0

Mieszana choroba tkanki łącznej

Mieszana choroba tkanki łącznej (mixed connective tissue disease) to nazwa, którą używa się w stosunku do choroby, która z jednej strony upodabnia się do SLE, zapalenia skórno-mięśniowego i twardziny skóry, a z drugiej strony charakteryzuje się wysokim mianem przeciwciał przeciw rybonukleoproteinom (particle-containing UI RNP). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:mieszana choroba tkanki łącznej, niezróżnicowana choroba tkanki  Full Article…

0

Miopatie zapalne

Jest to heterogenna grupa zmian mięśniowych. Najczęstsze postacie to dermatomyositis, polymyositis i „inclusion-body myositis”. Znowu mamy taką sytuację, że często choroby te są chorobami towarzyszącymi innym chorobom autoimmunizacyjnym lub nowotworom (są to tzw. rewelatory nowotworów). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:miopatia, miopatia objawy, miopatia zapalna, miopatie zapalne, miopatia leczenie, miopatie, leczenie miopatii, miopatia zapalna wielomiesniowa.

1

Twardzina skóry (scleroderma)

Scleroderma (twardzina skóry, systemic sclerosis). Używana jest nazwa uogólnionej twardziny, lub uogólnionego włóknienia, bowiem zmiany nie ograniczają się do skóry. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:scleroderma, choroby skry zdjcia, scleroderma objawy, scleroderma choroba, twardzina skóry, twardzina zdjęcia, zespół crest objawy, SKLERODERMA OBIAWY, scleroderma leczenie, Zwłókninia na skórze.

0

Zespół Sjögrena

Zespół Sjögrena charakteryzuje się suchością i zapaleniem spojówek (keratoconiunctivitis sicca) i śluzówki jamy ustnej (xerostomia). Spowodowane to jest autoimmunizacyjną destrukcją ślinianek i gruczołów łzowych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:leczenie slinianki.

0

Choroby autoimmunizacyjne

Jak powiedziano poprzednio odpowiedź immunologiczna oparta jest na zdolności komórek układu odpornościowego do rozróżnienia “własnego” i “obcego”. Organizm wykształca tolerancję na własne antygeny. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroby autoimmunizacyjne, choroby autoimmunologiczne objawy, choroba autoimmunizacyjna, choroby autoimmunologiczne leczenie, autoimmunologiczne tło kardiomiopati, automulogiczne zapalenie mozgu, choroby autoimunizacyjne, podłoże chorób.

0

Autologiczne przeszczepy szpiku

Autologiczne przeszczepy szpiku są stosowane jako dodatkowa metoda leczenia guzów litych, np. raka sutka czy niektórych chłoniaków. (więcej…)

0

Przetaczanie krwi

Przetaczanie krwi od jednego osobnika do drugiego jest pewną formą przeszczepu. W przeciwieństwie jednak do litych organów, krew jest tkanką, w której komórki zawieszone w osoczu krążą w naczyniach krwionośnych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:graft jelitowy.

0

Reakcja odrzucenia gospodarza GVH

Reakcja znana też pod nazwą: graft-versus-host reaction GVH. Ciężkim powikłaniem przeszczepu szpiku kostnego jest reakcja GVH, którą wywołują immunokompetentne limfocyty dawcy, a u biorcy  pozbawionego zdolności do odrzucania limfocytów dawcy. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:odrzucenie przeszczepionej wątroby forum, reakcja przeszczepu na cialo gospodarza.

0

Odrzucanie przeszczepu

Alloprzeszczepy mogą prowadzić do reakcji odrzucenia przeszczepu, za którą są odpowiedzialne mechanizmy, zarówno komórkowe jak i humoralne. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:objawy odrzutu nerki, alloprzeszczep, objawy odrzutu przeszczepionej nerki, odrzucenie przeszczepu nerki, lekkie odrzucenie przeszczepionej wątroby, objawy odrzucenia przeszczepu nerki, ile cd4 przy przeszczepie, szpik odrzut przeszczepu, objawy pezy odrzucaniu przeszczepu nerki, odrzucenie przeszczepu dziąsła.

0