Wyśw. od 16 od 30 z 30 artykułów
Archiwum | Immunopatologia kanał RSS

Nadwrażliwość

Typ IV nadwrażliwości – reakcja komórkowa typu późnego. Nadwrażliwość typu IV albo reakcja nadwrażliwości typu późnego, jest indukowana przez uczulone limfocyty CD4, które uwalniając mediatory (cytokiny) powodują migrację makrofagów, które gromadząc się w miejscu reakcji często tworzą ziarniniaki. W niektórych sytuacjach w reakcjach nadwrażliwości typu IV biorą także udział limfocyty CD8. (więcej…)

0

Paciorkowce kłębuszkowe zapalenie nerek

Paciorkowce kłębuszkowe zapalenie nerek (glomerulonephritis poststreptococcica) jest ostrą chorobą nerek powstającą w następstwie infekcji górnych dróg oddechowych przez niektóre szczepy paciorkowców (zdolnych do indukcji zapaleń nerek). (więcej…)

0

Toczeń rumieniowaty układowy

Toczeń rumieniowaty układowy (lupus erythematosus systemicus vel visceralis – SLE) jest chorobą autoimmunizacyjną o niejasnej patogenezie (choroba ta będzie dokładniej omówiona później). U pacjentów z SLE we krwi stwierdza się krążące kompleksy immunologiczne utworzone między różnymi autoantygenami i przeciwciałami. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:toczeń rumieniowaty objawy, Tocze rumieniowaty, toczeń rumieniowaty zdjęcia, toczeń rumieniowaty układowy leczenie.

4

Choroba posurowicza

Choroba posurowicza, która dawniej występowała często, kiedy stosowano surowice zwierzęce do biernej immunizacji np. przeciwko tężcowi, jest prototypem systemowej (uogólnionej) reakcji nadwrażliwości typu III. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroba posurowicza.

0

Reakcja antygen przeciwciało

Typ III nadwrażliwości – choroby kompleksów immunologicznych: Reakcja antygen – przeciwciało. Większość antygenów posiada więcej niż jedno miejsc antygenowych, czyli epitopów, a więc jest zdolne do przyłączenia więcej niż jednego przeciwciała na ich powierzchni. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:martwica mozgu filmweb, martwica płuc, martwica pluc, martwica włóknikowata.

0

Reakcja cytotoksyczna

W drugim typie nadwrażliwości pośredniczą przeciwciała cytotoksyczne reagujące z antygenami związanymi z komórkami lub takimi komponentami tkankowymi jak błony podstawne. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:reakcja cytotoksyczna.

0

Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa uważana jest za reakcję nadwrażliwości typu I dotyczącą oskrzeli. Jednak  istnieje szereg form astmy oskrzelowej, z których nie wszystkie związane są z mechanizmem immunologicznym. To odwracalna niedrożność dróg oddechowych o różnym stopniu nasilenia występująca w następstwie zapalenia i nadwrażliwości oskrzeli. Głównym objawem astmy oskrzelowej jest napadowa duszność z kaszlem i świstem spowodowanym skurczem  Full Article…

0

Atopowe zapalenie skóry (egzema) AZS

Egzema lub inaczej atopowe zapalenie skóry występuje najczęściej w dzieciństwie i polega na przewlekłym podrażnieniu skóry. Egzema występuje u około 10% dzieci. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:egzema na doniach.

0

Katar sienny

Katar sienny to alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa typowo występujące jako sezonowa alergia na pyłki roślin. Może to być spowodowane także przez inne obce substancje, np. sierść zwierząt, a także nie musi być sezonowe. (więcej…)

0

Wstrząs anafilaktyczny

Wstrząs anafilaktyczny jest zagrażającą życiu, ciężką, systemową odpowiedzią na alergen, na który organizm był uprzednio uczulony. Typowym przykładem jest wstrząs anafilaktyczny po użądleniu przez pszczołę, po podaniu penicyliny, surowicy przeciwtężcowej, środków znieczulających albo wstrzyknięciu kontrastu przed badaniem radiograficznym. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:uczulenie na kontrast objawy, wstrzs anafilaktyczny, wstrzas po kontrascie.

0

Reakcje nadwrażliwości

Zasadniczą funkcją biologiczną odpowiedzi immunologicznej jest rozpoznanie i eliminacja antygenów. Nieprawidłowości zachodzące w reaktywności immunologicznej mogą prowadzić do różnego typu immunopatologii. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:wyrzut histaminy.

0

Przeciwciała

Przeciwciała są białkami (immunoglobulinami) o ściśle określonej swoistości antygenowej, syntetyzowanymi przez limfocyty B i komórki plazmatyczne. Należy odróżniać pojęcie immunoglobuliny, która stanowi białko o określonej budowie i funkcji, od przeciwciała, które jest immunoglobuliną wykazującą zdolność do reagowania z danym antygenem, a więc cząsteczką wykonawcza odporności humoralnej. (więcej…)

0

Komórki układu odpornościowego

Wszystkie komórki układu odpornościowego pochodzą od macierzystych komórek krwiotwórczych (CD34+) znajdywanych w szpiku kostnym. Stanowią one ok. 1% komórek szpikowych i dają początek komórkom różnicującym się (ukierunkowanym) w kierunku limfocytów, komórek mieloidalnych (limfocyty) i innym komórkom krwi. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:limfocyty t i b.

0

Odporność (immunologia)

Słowo odporność (immunitas) pochodzi od łacińskiego słowa munus znaczącego obowiązek, służbę. Immunitas = wolny od służby, wolny od cierpień – pierwotnie znaczyło odporność na zakażenia. Z czasem stało się wiadomym, że reakcje odpornościowe wywołane są nie tylko przez bakterie, ale i inne substancje rozpoznawane jako obce przez układ immunologiczny. (więcej…)

0

Guzkowe zapalenie tętnic

Po łacinie: panarteritis nodosa, periarteritis nodosa). Choroba autoimmunologiczna z grupy martwiczych zapaleń ściany naczyniowej. typowo zajmuje małe i średnie tętnice typu mięśniowego. tętnice płucne są najczęściej wolne. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:guzkowe zapalenie tetnic, siność siatkowata, siność siatkowata leczenie, mononeuropatia wieloogniskowa.

0