Dhoroby mięśnia sercowego o nieznanej etiologii

Inaczej: kardiomiopatie. Wg. WHO „choroby mięśnia sercowego o nieznanej etiologii”.

Wyróżniamy 3 postacie :

  • kardiomiopatia rozstrzeniowa (= zastoinowa = dilated cardiomyopathy), najczęstsza – ok 90% kardiomiopatii
  • kardiomiopatia przerostowa (= hypertrophic cardiomyopathy)
  • kardiomiopatia zaciskająca (= restrykcyjna = restrictive cardiomyopathy) – najrzadsza spotykane są też obrazy pośrednie (szczególnie przerostowa <=> restrykcyjna) i i trudne do sklasyfikowania (unclassified cmp.). Niektóre choroby mięśnia sercowego o znanej etiologii powodują powstawanie obrazów klinicznych i morfologicznych bardzo podobnych do kardiomiopatii – niektórzy określają je stąd mianem ‚kardiomiopatii wtórnych’, mimo, że nie spełniają one kryteriów podanej wyżej definicji.

Do najczęstszych ‚kardiomiopatii wtórnych’ zalicza się zespoły zmian kliniczno-morfologicznych mięśnia sercowego w przebiegu choroby niedokrwiennej serca, nabytych wad zastawkowych, nadciśnienia, chorób osierdzia, wad wrodzonych serca, amyloidozy, hemochromatozy i sarkoidozy. Z powyższych najszerzej akceptowany i stosowany jest termin ‚kardiomiopatia niedokrwienna’ (ischemic cmp.) odnoszący się do krańcowo zaawansowanych zmian mięśnia sercowego w przebiegu jego przewlekłego niedokrwienia. Poniżej wyłącznie o kardiomiopatiach sensu stricto, tzn pierwotnych.


Odwiedzający wpisali takie problemy:

kardiomiopatia.

Tags: , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Arteriolosclerosis

Rodzaje zmian, obydwie związane z nadciśnieniem tętniczym : (więcej…)

Zamknij