Diagnostyka zawału mięśnia sercowego

Przyczyny zawału serca:

 1. zmiany miażdżycowe uwarunkowane wielogenowo
 2. martwica (początek 20 min po zamknięciu naczyń krwionośnych)
 3. rozwój krążenia obocznego, zapotrzebowanie na tlen
 • okres I  około 3 godz, a potem ATP akumulacja jonów H i Ca w komórce, mleczanów, acylo-CoA, WKT
 • okres II  2-6 godz: ucieczka jonów K, zakwaszenie komórki i akumulacja Ca aktywują enzymy: lipazy, fosfolipazy, ATP-azy, proteazy obrzęk mitochondriów i lizosomów, kalpaina (dehydrogenaza hipoksantyny   ->   oksydaza hipoksantyny   ->   RFP
 • okres III  6-9 godz: rozkład nukleotydów, ogniska martwicze
 • okres IV : bliznowacenie, liza ognisk martwiczych

reperfuzja– udrożnienie powoduje dramatyczne konsekwencje- generacja aktywnych form tlenu.  Konsekwencja reperfuzji: peroksydacja lipidów, uszkodzenie DNA

Rozpoznanie zawału:


 1. nieustępujący ból dławicowy w klatce piersiowej
 2. EKG
 3. wyniki badań laboratoryjnych

diagnostyka laboratoryjna: podstawa to różne białka wydostające się przy uszkodzeniu miocytów, najwcześniej pojawiają się enzymy później też białka nieenzymatyczne

Markery zawału:

 • wysoka czułość
 • wysoka specyficzność

Wysokie stężenie markera w miokardium, po uszkodzeniu szybko uwalniany do surowicy- wczesna diagnostyka, długi okres półtrwania- późna diagnostyka

Specyficzność- nie ma go w innych tkankach, i nie ma go w surowicy u zdrowych

łatwość wykonania, dokładność i standaryzacja

Markery wczesne i późne:

troponiny- kardiospecyficzne

markery wczesne- w pierwszych godzinach zawału

 • mioglobina
 • CK-MB
 • troponiny I i T(też późne- rozstrzygające)

troponina T- pojawia się już po 3 godz, max- 4-5 doba
troponina I- po 6 godz, max 2 doba
LDH, AspAT– markery późne

Mioglobina– w niewielkich ilościach w mięśniu sercowym, może utrzymać pracę serca przez 8 s przy całkowitym zamknięciu naczyń wieńcowych, pojawia się bardzo szybko w surowicy, szczyt 6-8 godz, 80 mg/l (różnice dla płci), test szybkiego zawału jak i nawrotu zawału, efekt staccato- krótkotrwałe rzuty trwające 1-2 godz, badanie musi być powtarzane co godzinę, fałszywy wynik dodatni: urazy serca, mięśni szkieletowych (rośnie mioglobina)

Jednocześnie oznacza się troponiny i CK-MB
2000r.- troponiny najlepszy wskaźnik w diagnostyce ostrych zespołów wieńcowych
troponina I- hamuje skurcz miofibrylli przy braku Ca i łączy się z aktyną
troponina T- łączy tropomiozynę z pozostałą częścią kompleksu
troponiny mięśniowe i sercowe różnią się sekwencją aminokwasów- dobre markery
u osób zdrowych nie ma troponiny we krwi

Wzrost: troponina

CK- całkowita
CK-MB- mięsień sercowy

Aktywność kinazy wzrasta podczas przechowywania

wzrost: CK

 • po zastrzykach
 • drgawki
 • zabiegi chirurgiczne
 • po spożyciu alkoholu

CK-MB – bardziej swoisty, 6% całkowitej aktywności kinazy kreatynowej, rozpuszczona w cytozolu, od 3 godz po zawale jest w surowicy

Różnicowanie zawału od niewielkiego uszkodzenia:

Zawał- wzrost troponiny, CK-MB

małe nieodwracalne uszkodzenie: troponiny- nieduży wzrost

CK-MB- śladowy wzrost

Małe odwracalne uszkodzenie: troponiny- niewielki wzrost

CK-MB- brak wzrostu

Mało specyficzne w tej chwili już się nie zaleca:

 • AspAT
 • ALAT
 • LDH

Wzrost LDH

Troponiny oznacza się 2 razy

 • I-             przy przyjęciu
 • II-           12 godzin po przyjęciu

CK-MB            jeżeli od początku bólu upłynęło < 6 godz

Mioglobina

  czułość Wynik
Troponina I 0.3 mg/l 10-15 min
CK-MB 7 ng/ml 20 min
mioglobina 100mg/ml 10 min

 

Tags: , , , , ,

Ostatnia edycja przez

One Response to “Diagnostyka zawału mięśnia sercowego”

 1. Joasia 12-04-2016 at 17:10 #

  W przypadku zawału serca najważniejsza jest profilaktyka, wystarczy zdrowo się odżywiać, ćwiczyć, nie palić papierosów i ryzyko zapadnięcia na zawał znacznie się zmniejsza. Szkoda tylko że wiele osób zupełnie się tym nie przejmuje. W mojej rodzinie było już kilka przypadków zawału serca, dowiedziałam się że można zbadać predyspozycje do zawału poprzez badanie genetyczne. Razem z rodziną wykonaliśmy je na zdrowegeny.pl i teraz oczekujemy na wyniki, jeżeli wyjdzie że jesteśmy obciążeni to przynajmniej będziemy wiedzieli że musimy szczególnie na siebie uważać

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Diagnostyka przewodu pokarmowego

Najważniejsze: ślinianki trzustka wątroba (więcej…)

Zamknij