Gorączka reumatyczna

Po łacinie: febris rheumatica. Na objawy tej choroby składają się :

 1. gorączka
 2. wędrujące zapalenie dużych stawów
 3. carditis (myocarditis, endocarditis, pericarditis)
 4. guzki podskórne
 5. erythema marginatum (rumień brzeżny)
 6. pląsawica Sydenhama

Etiopatogeneza:

Jest to systemowa nieropna reakcja zapalna dotycząca głównie małych naczyń i tkanki łącznej. jest ona wynikiem spaczonej reakcji autoimmunologicznej zapoczątkowanej przez zakażenie paciorkowcowe – dochodzi do krzyżowej reakcji przeciwciał przeciw któremuś ze składników paciorkowca z własnymi, przypadkowo podobnymi antygenowo, tkankami ustroju :


Glikoproteiny tkanki łącznej – kwas hialuronowy bakterii (?)

Miozyna ludzka – białko M paciorkowca (?)

W efekcie tworzą się krążące kompleksy antygen – przeciwciało, odkładające się w tkankach.

Zmiany zapalne są jałowe – nie stwierdza się w nich obecności bakterii.

Rozwija się u 1-3% osób, które przeszły zakażenie (zwykle anginę) paciorkowcem beta hemolitycznym z grupy A. objawy występują w 1-5 tyg po infekcji.

Reakcje zapalne fazy ostrej mają charaker przemijający, w fazie przewlekłej dominują objawy uszkodzenia zastawek przez proces zapalny (endocarditis valvularis).

Rozważa się wsółudział wirusa w wywoływaniu GR.

Epidemiologia:

Szczytowa zachorowalność w 5-15 (80% zachorowań)

W USA śmiertelność ok 2/100 000 ludności/ rok

morfologia:

Zapalenie serca dotyczy wszystkich jego skłądowych (pancarditis)

 • endocarditis (zapalenie wsierdzia) ma najpoważniejsze następstwa odległe – powstawanie wad zastawkowych, głównie serca lewego.
 • myocarditis  (zapalenie  sierdzia) jest najgroźniejsze w fazie ostrej – zaburzenia rytmu i niewydolność krążenia są przyczyną zgonu u ok 1% chorych na GR.
 • pericarditis  (zapalenie osierdzia) o charakterze włóknikowym, przy masywnych złogach włóknika mówimy o ‚sercu kosmatym’ (cor villosum). nie ma większego znaczenia klinicznego.

Cechy charakterystyczne dla zapalenia sierdzia (myocarditis):

1. guzki Aschoffa – pojawiają się w sercu i w aorcie. podobne twory występują w innych narządach. są one specyficzne dla gorączki reumatycznej (ziarnina swoista – nie występująca w innych chorobach). są to okołonaczyniowe agregaty komórek zapalnych (a więc ziarniniaki) otaczające ognisko martwicy włóknikowatej. do charakterystycznych komórek wchodzących w skład nacieku należą komórki Anitschkowa

 • amfifilna cytoplazma
 • niewyraźne granice komórkowe
 • ‚gąsienicowaty’ układ chromatyny
 • czasem wielojądrzaste
 • prawdopodobnie pochodzenia histiocytarnego

Oprócz tego naciek składa się z limfocytów i plazmocytów, rzadziej z granulocytów. po 3-4 miesiącach guzek włóknieje, przyjmując kształt wrzecionowaty. zaczynają w nim dominować fibroblasty.

Guzki Aschoffa występują liczniej w przegrodzie międzykomorowej, ścianie komory lewej, stożku tętnicy płucnej, w tylnej ścianie lewego przedsionka i we wsierdziu uszek.

2. nieswoisty  śródmiąższowy naciek zapalny – głównie mononuklearny. występuje w 20% przypadków zapalenia sierdzia w przebiegu GR.

3. różnego  stopnia  uszkodzenie  kardiomiocytów – od ogniskowej utraty poprzecznego prążkowania do obszarów martwicy otoczonych przez histiocyty i komórki ‚około ciała obcego’.

Wykładniki procesu zapalnego nr 2 i 3 są nieswoiste, ale to ich obecność niesie za sobą niebezpieczeństwo upośledzenia kurczliwości i zaburzeń rytmu.

Uwagi kliniczne:

Najczęstszym zespołem objawów GR jest współwystępowanie gorączki i ostrego zapalenia dużych stawów.

Zapalenie serca występuje w 40% gorączki reumatycznej gorączka reumatyczna może nawracać – każdy nawrót zwiększa ryzyko następnego nawrotu i zajęcia serca przez proces zapalny.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

guzki podskórne meyneta, otłuszczone serce, gorączka reumatyczna objawy, rumień brzeżny, płonnica, gorczka reumatyczna, guzki aschoffa, wędrujące zapalenie stawów, wędrujące zapalenie stawów objawy, guzek aschoffa.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz