Gruczolak wielopostaciowy ślinianki

Adenoma  pleomorphicum, lub: tumor mixtus. Gruczolak wielopostaciowy ślinianki histologiczna klasyfikacja guzów ślinianek wg WHO

I. guzy nabłonkowe

A. gruczolaki


1. gruczolak wielopostaciowy           [60.0 %]

2. gruczolaki jednopostaciowe          [ 5.4 %]

a. limfatyczny

b. kwasochłonny

c. inne

B. guz śluzowo- naskórkowy                [ 7.3 %]

C. guz z komórek surowiczych              [ 3.5 %]

D. raki

 1. rak gruczołowo- torbielowaty        [10.7 %]
 2. rak gruczołowy
 3. rak płaskonabłonkowy
 4. raki niezróżnicowane
 5. rak w gruczolaku wielopostaciowym

= złośliwy guz mieszany             [ 2.8 %]

II. guzy nienabłonkowe

III. guzy niesklasyfikowane

IV. zmiany nowotworopodobne

Przy częściej występujących nowotworach podano odsetkową częstość występowania. warto więc coś wiedzieć o : adenoma pleomorphicum, carcinoma adenoides cysticum (cylindroma) i tumor mucoepidermalis.

Kilka ogólnych uwag o nowotworach ślinianek :

 • zapadalność w Polsce wynosi ok 0.9 – 1.9/100 000/ rok
 • 95% guzów powstaje w obrębie ślinianki przyusznej lub podżuchwowej
 • 4/5 nowotworów ślinianki przyusznej i ponad 1/2 podżuchwowej to gruczolak wielopostaciowy, przy czym w śliniance podżuchwowej częściej niż w przyusznicy spotyka się nowotwory złośliwe
 • połowa nowotworów drobnych gruczołów ślinowych (głównie podniebienia) to nowotwory złośliwe
 • wszystkie, nawet niezłośliwe nowotwory ślinianek cechuje duża skłonność do nawrotów po niedoszczętnym leczeniu chirurgicznym

Gruczolaku wielopostaciowy nazwa nowotworu uzasadniona jest współistnieniem w utkaniu tego guza zarówno elementów nabłonkowych jak i śluzowych, śluzowatych i chrzęstnych. Występuje w :

 • gruczołach ślinowych tak dużych (częściej) jak i małych
 • w gruczołach śluzowych oskrzeli
 • w gruczołach łzowych
 • sporadycznie w innych lokalizacjach (np szyjka macicy) nieco częściej (ok 60%) spotykany jest u kobiet. średnia wieku chorych wynosi ok 40 lat.

Makroskopowo :

typowa lokalizacja to powierzchowny płat przyusznicy (szczególnie jego dolny biegun). kulisty, spoisty, twardy, o średnicy nawet do kilkunastu cm (zwykle 3-4 cm). rzadko ulega zmianom wstecznym (owrzodzenie, martwice, krwotoki). Otorebkowany, ale tkanka nowotworu wykazuje tendencje do wrastania w torebkę i tworzenia licznych drobnych guzków satelitarnych – stąd często wznowy po niedoszczętnej operacji, przy czym każdy nawracający guz wykazuje coraz większą tendencję do ponownego odrastania. Na przekroju policykliczny, lity, spoisty, czasem z drobnymi torbielkami.

mikroskopowo :

Obraz, jak wskazuje nazwa, jest niejednorodny. zasadniczy składnik guza stanowią komórki nabłonkowe i mioepitelialne (a więc składniki wstawek) tworzące struktury lite, beleczkowe, gruczołowe lub cewkowate. dla struktur gruczołowych typowe jest występowanie 2 warstw komórek, z których zewnętrzna to komórki mioepitelialne. Bardzo zróżnicowane elementy podścieliska – tkanka włóknista, śluzowa, śluzowata, chrzęstna i kostna są pochodzenia nabłonkowego (metaplazja komórek mioepitelialnych). świadczy o tym obecność w ich cytoplaźmie białek typowych dla mioepitelium (cytokeratyna, aktyna, wimentyna, S-100).

uwagi kliniczne :

gruczolak wielopostaciowy jest nowotworem złośliwym miejscowo nie przerzutuje, natomiast nacieka powoli własną torebkę i wykazuje duże tendencje do wznowy. Metodą leczniczą z wyboru jest usunięcie całej ślinianki wraz z guzem i jego torebką (częstość wznów ok 10%). po prostym wyłuszczeniu nowotwór nawraca w ok 50%. Nieprawdą jest, że kolejne nawroty cechują się większą agresywnością i z czasem upodobniają się do raka. powstanie raka w gruczolaku wielopostaciowym (4.5% przypadków gruczolaka) nie jest związane z poprzednimi niedoszczętnymi zabiegami operacyjnymi.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

tumor mixtus, gruczolak wielopostaciowy, guz ślinianki przyusznej objawy, guz ślinianki podżuchwowej objawy, linianki, rak gruczolowo torbielowaty podniebienia, gruczolakslinianki, gruczolak wielopostaciowy ślinianki usznej, gruczolak wielopostaciowy slinianki przyusznej, Co oznacza tumor mixtus parotis.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rak żołądka

Carcinoma  ventriculi. Zaobserwowano, że rak żołądka występuje częściej u ludzi spożywających produkty rolne wyhodowane na torfiastych gruntach. (więcej…)

Zamknij