Guzy ściany klatki piersiowej

Guzy ściany klatki piersiowej podział:

 •  nowotwory łagodne tkanek miękkich
 •  nowotwory łagodne żeber lub mostka
 •  pierwotne nowotwory złośliwe tkanek miękkich
 •  pierwotne nowotwory złośliwe żeber lub mostka
 •  przerzuty do tkanek miękkich
 •  przerzuty do żeber
 •  nowotwory złośliwe struktur sąsiednich naciekające

Ścianę klatki piersiowej (rak płuca, nowotwory złośliwe opłucnej i śródpiersia, rak sutka). Najczęstsze typy histologiczne:

 guzy łagodne

 •  osteochondroma
 •  chondroma
 •  desmoid
 •  plasmocytoma

Obraz kliniczny:

 • średni wiek pacjentów: guzy łagodne-26 lat, guzy złośliwe-40 lat
 •  płeć: M:K=2:1 (z wyj. desmoidu: M:K=1:2)
 •  wyczuwalny guz w powłokach klatki piersiowej
 •  ból
 •  gorączka
 •  w nowotworach złośliwych owrzodzenia i rozpad w obrębie guza
 •  powiększenie regionalnych węzłów chłonnych
 •  bóle barku
 •  spadek masy ciała

Diagnostyka:

 •  rtg klatki piersiowej
 •  KT lub NMR klatki piersiowej
 •  biopsja guza
 •  fosfataza alkaliczna we krwi
 •  scyntygrafia kości
 •  usg lub KT jamy brzusznej

Chondroma i osteochondroma

 •  najczęściej w miejscu połączeń chrzęstnokostnych żeber
 •  częste dolegliwości bólowe
 •  rtg: bańkowate rozdęcie chrząstki żebra, istota korowa nie jest zniszczona
 •  leczenie: resekcja z marginesem zdrowejtkanki 2 cm

Desmoid tumor

 •  30-40 rok życia (M:K=1:2)
 •  wywodzi się z fibroblastów produkujących duże ilości kolagenu
 •  częste trudności w odróżnieniu histologicznym od fibrosarcoma
 •  rośnie powoli w tkankach miękkich nie naciekając skóry
 •  leczenie: resekcja z marginesem 4 cm (często z częścią powięzi mięśni)
 •  radioterapia w przypadku wznowy bądź niemożności zresekowania całego guza

 Chondrosarcoma

 •  50% nowotworów złośliwych ściany klatki piersiowej
 •  80% w żebrach, 20% w mostku
 •  raczej powolny wzrost, częste wznowy miejscowe, późne przerzuty odległe
 •  rtg: bańkowate rozdęcie żebra ze zniszczeniem jego struktury, odczyn okostnowy, widoczny na radiogramie guz w tkankach miękkich
 •  leczenie: resekcja guza z marginesem 4 cm wraz z fragmentami żeber położonych powyżej i poniżej guza
 •  najlepsze spośród nowotworów złośliwych ściany kl.piers.

Osteosarcoma

 •  wiek: 10-25 lat
 •  częste dolegliwości bólowe
 •  często podwyższony poziom fosfatazy alkalicznej
 •  obraz radiologiczny: całkowity zanik fragmentu kości z widocznym guzem w tkankach miękkich lub drobne zniszczenia typu “wyżarte przez mole”
 •  leczenie: przedoperacyjna chemioterapia; resekcja z szerokim marginesem zdrowej tkanki

Guzy złośliwe ściany klatki piersiowej- leczenie chirurgiczne:


 •  resekcja z marginesem 4 cm tkanki
 •  resekcja fragmentów kilku żeber poniżej i powyżej guza
 •  guzy mostka: resekcja części mostka wraz z fragmentami przylegających żeber po obu stronach

Rekonstrukcja ściany kl.piersiowej

 •  rekonstrukcja szkieletu: siatki prolenowe, Gore-Tex, Marlex
 •  rekonstrukcja tkanek miękkich: uszypułowane płaty mięśniowe, sieć

Odwiedzający wpisali takie problemy:

chrzęstniak żebra objawy, guz na żebrach, guz na mostku, guzek na klatce piersiowej, nowotwór tylnej ściany mięśnia piersiowego uciskający na opłucną, guz klatki piersiowej, guz żebra, nowotwory klatki piersiowej, guz miedzy zebrami, guz na klatce piersiowej.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Choroby przepony

Anatomia przepony - syntopia przepony (więcej…)

Zamknij