Jądra podkorowe kresomózgowia

Jądra podstawne-podkorowe kresomózgowia (nuclei basales-subcorticales telencephali). 

Do jąder podkorowych kresomózgowia zaliczamy:

 •         ciało migdałowate (corpus amygdaloideum)
 •         przedmurze (claustrum)
 •         jądro ogoniaste (nucleus caudatus)
 •         skorupa (putamen)
 •         gałka blada (globus pallidus)

Jądro ogoniaste łącznie ze skorupą tworzy ciałko prążkowane (corpus striatum) zwane też prążkowiem (striatum). Skorupa wraz z gałką bladą tworzą natomiast jądro soczewkowate (nucleus lentiformis).


Ciało migdałowate (corpus amygdaloideum)

 •  leży w okolicy bieguna skroniowego
 •  ogranicza przedni koniec rogu dolnego komory bocznej, w którym tworzy guzek migdałowaty
 •  ciało migdałowate składa się z szeregu drobniejszych jąder, które różnią się budową i funkcją (mają różny wpływ na napędy i emocje)
 •  omawiane jądro posiada obukierunkowe (doprowadzające i odprowadzające) połączenia niemal ze wszystkimi ośrodkami układu limbicznego, do którego również należy
 •  stanowi też element trzeciorzędowego ośrodka węchu jako struktura układu hipokampa (formatio hippocampi)

 Przedmurze (claustrum)

 •  leży między korą wyspy a skorupą
 •  oddzielone jest od wyspy istotą białą, określaną jako torebka ostatnia, a od skorupy – torebką zewnętrzną
 •  od strony bocznej wykazuje falistą powierzchnię, dostosowaną do zakrętów i bruzd wyspy
 •  przedmurze łączy się od przodu z istotą dziurkowaną przednią i prążkiem węchowym bocznym, od dołu z ciałem migdałowatym
 •  omawiane jądro ma obukierunkowe połączenia z korą mózgu

 Jądro ogoniaste (nucleus caudatus)

 •  tworzy łukowato ku górze wygiętą maczugę
 •  jego zgrubiała część przednia zwana głową jądra ogoniastego (caput nuclei caudati) tworzy boczne ograniczenie rogu przedniego komory bocznej
 •  odchodzący od głowy trzon jądra ogoniastego (corpus nuclei caudati) leży w dolnej ścianie części środkowej komory bocznej, bocznie od wzgórza i prążka krańcowego
 •  promienistość ciała modzelowatego ogranicza go od strony bocznej
 •  od tyłu przylega do niego część nadsoczewkowa torebki wewnętrznej
 •  ku tyłowi i dołowi trzon przechodzi w ogon jądra ogoniastego (cauda nuclei caudati), który leży w stropie rogu dolnego komory bocznej
 •  całe zatem jądro ogoniaste leży w ścianie komory bocznej, między jego wyściółką, a torebką wewnętrzną

 Jądro soczewkowate (nucleus lentiformis)

 •  leży w głębi półkuli mózgu i kształtem przypomina połowę soczewki dwuwypukłej
 •  możemy wyróżnić w nim trzy powierzchnie:         powierzchnię przyśrodkową, która zrasta się z torebką wewnętrzną,        powierzchnię boczną zwróconą do torebki zewnętrznej,        powierzchnię dolną rozpostartą ponad rogiem dolnym komory bocznej
 •  ku przodowi jądro soczewkowate łączy się z jądrem ogoniastym i istotą dziurkowaną przednią
 •  jądro soczewkowate nie jest tworem jednolitym, lecz składa się z części przyśrodkowej-gałki bladej i części bocznej-skorupy, oddzielonych przez blaszkę rdzenną boczną (lamina medullaris lateralis)

 Skorupa (putamen)

 •  dolna jej część zrasta się od przodu z głową jądra ogoniastego i wspólnie z nią przylega do istoty dziurkowanej przedniej, tworząc tzw. ciało prążkowane
 •  boczna powierzchnia skorupy zwrócona jest do torebki zewnętrznej
 •  ciało prążkowane należy do układu pozapiramidowego
 •  z uszkodzeniem ciała prążkowanego wiążą się ruchy pląsawicze i atetotyczne
 •  ruchom pląsawiczym towarzyszy obniżenie napięcia mięśniowego, są wtedy szybkie nieskoordynowane oraz nasilają się przy ruchach dowolnych
 •  ruchy atetotyczne są powolne, dotyczą głównie palców i występują najczęściej u dzieci
 •  ciało prążkowane otrzymuje włókna doprowadzające ze wzgórza, znacznych obszarów kory ruchowej oraz istoty czarnej
 •  drogi odprowadzające podążają do wzgórza, niskowzgórza oraz w większości do gałki bladej i istoty czarnej, te ostatnie tworzą wraz z włóknami doprowadzającymi obwód regulujący napięcie mięśniowe

 Gałka blada (globus pallidus)

 •  zajmuje przyśrodkową część jądra soczewkowatego
 •  biegnąca strzałkowo blaszka rdzenna przyśrodkowa (lamina medullaris medialis) dzieli gałkę bladą na część przyśrodkową i boczną
 •  gałka blada ma kształt czworościennej piramidy
 •  wypukłą podstawą zwrócona jest do skorupy, szczytem do podwzgórza, ścianą dolną do spoidła przedniego, a ścianami przednią, tylną i górną do torebki wewnętrznej
 •  od skorupy gałkę bladą oddziela blaszka rdzenna boczna (lamina medullaris lateralis), utworzona przez włókna wychodzące z omawianego jądra i ciała prążkowanego
 •  omawiane włókna tworzą pętlę soczewkową (ansa lenticularis), zdążającą do wzgórza, podwzgórza i śródmózgowia
 •  w połączeniu z konarem dolnym wzgórza powyższa pętla tworzy pętlę konarową (ansa peduncularis)
 •  zaburzenia czynnościowe gałki bladej wiążą się ze zmianami patologicznymi istoty czarnej i powodują występowanie drżenia spoczynkowego oraz wzmożonego napięcia mięśni (choroba Parkinsona)
 •  gałka blada otrzymuje włókna doprowadzające przede wszystkim z ciała prążkowanego, a także ze wzgórza, niskowzgórza, istoty czarnej i kory mózgu
 •  drogi odprowadzające biegną do wzgórza – pętla soczewkowa, do jądra niskowzgórzowego istoty czarnej i jąder uzdeczki

Odwiedzający wpisali takie problemy:

jadra podkorowe, jądra podkorowe kresomózgowia, jądro soczewkowate, jądro ogoniaste, jądro ogoniaste leczenie, jądra podkorowe układu pozapiramidowego, jadra, do jąder podkorowych kresomózgowia zaliczamy, uszkodzenie jąder podkorowych objawy, uszkodzenie jąder podstawy mózgu.

Tags:

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Komory boczne

Komory boczne kresomózgowia (ventriculi laterales telencephali) (więcej…)

Zamknij