Komory boczne

Komory boczne kresomózgowia (ventriculi laterales telencephali)

są to wydłużone, wąskie szczeliny położone symetrycznie wewnątrz półkul mózgowych. Każda z komór składa się z czterech części położonych wewnątrz odpowiednich płatów, są to:

 •         róg przedni (cornu anterius), który leży w płacie czołowym
 •         część środkowa (pars centralis), leżąca w płacie ciemieniowym
 •         róg tylny (cornu posterius), znajdujący się w płacie potylicznym
 •         róg dolny (cornu inferius), w płacie skroniowym
 •  obie komory mają łączność z komorą trzecią przez otwór międzykomorowy (foramen interventriculare), leżący na granicy rogu przedniego i części środkowej komór
 •  w części środkowej, a także w rogu dolnym znajduje się splot naczyniówkowy komory bocznej (plexus choroideus ventriculi lateralis), brak go w rogu przednim i tylnym

 Róg przedni-czołowy (cornu anterius-frontale)

 •  jego ścianę boczną stanowi głowa jądra ogoniastego, a ograniczeniem przyśrodkowym jest blaszka przegrody przeźroczystej
 •  stropem rogu przedniego (a także innych części komory bocznej) jest obicie (tapetum), przylegające od dołu do ciała modzelowatego
 •  róg przedni ma więc na przekroju czołowym kształt trójkąta położonego ku przodowi od otworu międzykomorowego
 •  omawiane rogi obu komór leżą bardzo blisko siebie oddzielone tylko przegrodą przeźroczystą

Część środkowa (pars centralis)

 •  jej ścianę górną stanowi ciało modzelowate, podbite obiciem
 •  dno tej części, idąc od strony bocznej, buduje jądro ogoniaste, które przyśrodkowo przylega do wzgórza
 •  w bruździe między nimi biegnie prążek krańcowy (stria terminalis) i leżąca przyśrodkowo od niego blaszka przytwierdzona (lamina affixa)
 •  pod prążkiem krańcowym położona jest żyła wzgórzowo-prążkowa
 •  po stronie przyśrodkowej ścianę dolną stanowi sklepienie (fornix) biegnące od hipokampa do ciał suteczkowatych
 •  między blaszką przytwierdzoną, a sklepieniem rozpościera się splot naczyniówkowy komory bocznej (plexus choroideus ventriculi lateralis), który przyczepia się do blaszki przytwierdzonej poprzez taśmę naczyniówkową (tenia choroidea), a do sklepienia poprzez taśmę sklepienia (tenia fornicis)

Róg tylny-potyliczny (cornu posterius-occipitale)

 •  ma kształt i wielkość bardzo zmienną
 •  wyróżniamy w nim strop utworzony przez obicie
 •  na ścianie przyśrodkowej w części dolnej występuje ostroga ptasia (calcar avis), wywołana przebiegiem bruzdy ostrogowej
 •  powyżej ostrogi ptasiej znajduje się niestałe mniejsze zgrubienie – opuszka rogu tylnego (bulbus cornu posterioris), wytworzona przez przebieg kleszczy większych promienistości ciała modzelowatego

 Róg dolny-skroniowy (cornu inferius-temporale)

 •  dochodzi w sąsiedztwo bieguna skroniowego, od którego wpukla się do światła rogu małe zgrubienie wywołane przez ciało migdałowate, jest to guzek migdałowaty (tuberculum amygdalae)
 •  ścianę górną omawianego rogu stanowi ogon jądra ogoniastego i prążek krańcowy
 •  na ścianie przyśrodkowej występuje łukowate zgrubienie wywołane przebiegiem bruzdy hipokampa zwane hipokampem.

Występujący w części środkowej oraz w rogu dolnym komory bocznej splot naczyniówkowy jest główną strukturą wytwarzającą płyn mózgowo-rdzeniowy.


Odwiedzający wpisali takie problemy:

ostroga ptasia, róg potyliczny, asymetria rogow przednich, sklepienie komory bocznej, rogi przednie wielkość, poszerzony trójkąt róg potyliczny, poszerzenie trzonu komory bocznej lewej przyczyny, poszerzenie rogu tylnego komory bocznej mózgu, poszerzenie rogu skroniowego komory bocznej prawej, poszerzenie komory bocznej prawej mozgu.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Płat skroniowy

Płat skroniowy (lobus temporalis): (więcej…)

Zamknij