Medycyna alternatywna cd.. Markiz de Puysegura

Markiz de Puysegura (1751-1825) twórca pojęcia: somnambulizm (sen magnetyczny). Odpowiednie ruchy dłoni,modulacja głosu, natężenie spojrzenia wprawiały pacjenta w stan przytłumionej świadomości, a dalej jasnowidzenie i poruszenie nerwowe.

Markiz de Puysegura

Podział mesmeryzmu:

Fluidyzm – wiara zwolenników w istnienie oraz działanie fluidu magnetycznego. Dążenie do nadania doktrynie bardziej realistycznego sensu. Mesmerowski fluid identyfikowany z elektrycznością, ciepłem zwierzęcym, fluidem nerwowym. Postacie takie jak: Jean Philippe Francois Deleuze.


 Antyfluidyzm to odrzucenie istnienia fluidu magnetycznego. Tłumaczyli oni zjawiska magnetyczne :

  •  odwołując się do wiary „zstąpieniem ducha”
  •  teoriami animistycznymi
  • spirytualiści –wpływem magnetyzera na osobę magnetyzowaną odbywa się za pomocą oddziaływania duchowego

1812 – apogeum ruchu magnetycznego

  • tworzenie nowych czasopism
  • Organizowane zjazdy , konferencje , manifestacje towarzystwa magnetycznego na uniwersytecie w Berlinie i Bonn powstały katedry magnetyzmu
  • w Prusach uznano oficjalnie „lekarzy magnetyków”

lata 1813-1819 – spadek zainteresowania magnetyzmem

  • brak spełnienia oczekiwań jako środka leczniczego
  • zbliżanie się ruchu magnetycznego do kompetencji religii
  • zrażenie się lekarzy do doktryny mesmera
  • sprzeciw władz

1826 –powołanie przez Akademię Francuską komisji pod przewodnictwem Hussona

1831 –potwierdzenie przez komisję o realności fenomenów magnetycznych, przyznanie magnetyzmowi zdolności terapeutycznych

1837 –powołanie przez Akademię Francuską nowej komisji składającej się tylko z lekarzy wydanie przeciwnego werdyktu przez komisję

1840 –decyzja o nie zajmowaniu się więcej sprawą mesmeryzmu, po odkryciu zjawiska hipnozy przez Jamesa Braida (1795-1860) magnetyzm zwierzęcy traci na wartości (Magnetyzm leczniczy = magnetyzm zwierzęcy).

Naśladowcy Mesmera: Bruno Gröning (1906-1959)

 

 

Porównuje człowieka z baterią. Używa magnetycznie naładowanych kul do terapii.

 Uriella

Twierdzi że za pomocą boskich promieni athrum jest w sanie leczyć takie choroby jak AIDS czy rak.

Choroby, które można było leczyć za pomocą magnetyzmu przez niemieckich magnetyzerów osiemnastego wieku:

U kobiet:

U mężczyzn

 

Przez współcześniejszych uzdrowicieli takich jak Bruna Groning, w dwudziestym wieku:

Kolejny artykuł: medycyna alternatywna współcześnie.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Medycyna alternatywna FRANZ ANTON MESMER

Podstawą doktryny Mesmera była teza, zgodnie z którą cały świat zanurzony jest w cieczy o charakterze elektryczności, niewidzialnej, lecz ukazującej...

Zamknij