Nadciśnienie tętnicze

Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego: pierwotne (90 i więcej przypadków na 100) oraz wtórne (o znanej przyczynie).

Przyczyny nadciśnienia

Choroby nerek jako przyczyna nadciśnienia:

choroby miąższowe:


 • ostre i przewlekłe zapalenie kłębuszków nerkowych
 • torbielowatość nerek
 • wodonercze
 • nefropatia cukrzycowa

nadciśnienie naczyniowonerkowe:

 • - zwężenie tętnicy nerkowej
 • - zapalenie naczyń wewnątrznerkowych

nowotwory wydzielające reninę
zespoły pierwotnej retencji sodu: zespół Liddle‘a, zespół Gordona

Choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego:

 •  hiperaldosteronizm pierwotny
 •  zespół Cushinga
 •  guz chromochłonny
 •  nadczynność lub niedoczynność tarczycy
 •  nadczynność przytarczyc
 •  zespół rakowiaka
 •  akromegalia

Inne przyczyny nadciśnienia:

 • koarktacja aorty
 • stan przedrzucawkowy u rzucawka
 • ostry stres:oparzenia, odstawienie alkoholu u osób uzależniownych, psychogenna hiperwentylacja, hipoglikemia, po dużych zabiegach operacyjnych
 • zespół obturacyjnego bezdechu śródsennego
 • zwiększona objętość płynu wewnątrznaczyniowego

Choroby neurologiczne

 • stany zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • zespół Guillaina i Barrego
 • porażenie czterokończynowe
 • rodzinna dysautonomia

Nadciśnienie polekowe

 • sympatykomimetyki
 • kortykosteroidy
 • erytropoetyna
 • cyklosporyna
 • takrolimus
 • inhibitory MAO
 • doustne leki antykoncepcyjne

Substancje narkotyczne

 1. narkotyki: amfetamina, kokaina
 2. Inne: zatrucie metalami ciężkimi, nadużywanie alkoholu, nikotyna

Izolowane nadciśnienie tętnicze:

 •      stany zwiększonego rzutu serca (niedomykalność zastawki aorty)
 •      sztywność aorty (starszy wiek)

Definicja i klasyfikacja ciśnienia tętniczego krwi:

ciśnienie tabela

nadciśnienie sprawdź tabelę

Nadciśnienie tętnicze pierwotne

To trwałe podwyższenie ciśnienia tętniczego spowodowane różnorodnymi czynnikami genetycznymi i środowiskowymi, które powodują zaburzenie fizjologicznej regulacji ciśnienia tętniczego.

Epidemiologia:

populacja dorosłych Polaków (2002r)
 •    nadciśnienie tętnicze-29%
 •    ciśnienie wysokie prawidłowe – 30%
 •    ciśnienie prawidłowe- 21%
 •    ciśnienie optymalne – 20%
 •    Częstość: 18-30 lat -5%, 31-44 lat-15%, 45-65 lat: 45%, >65 lat-59%.

Etiologia i patogeneza

 • RAA
 • układ współczulny
 • peptydy natriuretyczne
 • substancje wydzielane   przez śródbłonek naczyniowy

czynniki genetyczne: angiotensynogen
Receptor AT1, ACE

Układ RAA

renina (+/- ­N), langiotensyna II, działanie poprzez receptor AT1: na układ sercowo-naczyniowy- skurcz naczyń, przerost komórek mięśni gładkich, apoptoza kardiomiocytow, włóknienie m. serca, działanie arytmogenne.
 •      działanie aterogenne i prozakrzepowe: pobudzenie i migracja makrofagów, ¯eNOS, ­ekspresji receptora dla oxLDL, ­VCAM-1, MCP-1, cytokin IL-6
 •       działanie w OUN: uwalnianie wazopresyny, zwiększenie   pragnienia
 •      działanie w nerkach i nadnerczach

RAA to najważniejszy układ odpowiadający za krótkoterminową zmienność ciśnienia:

 • aldosteron: ­wchłaniania Na, włóknienie i przerost m. serca, działanie proarytmiczne
 • układ współczulny:­pojemności minutowej serca, ­opór obwodowy, ­wolemii, ­reniny i RAA
ANP i BNP- przeciwwaga dla RAA ( rozkurcz naczyń, ­filtracji, ­wydalania sodu, hamowanie działania: aldosteronu, wazopresyny, ET1,NA)

Czynniki środowiskowe przy nadciśnieniu

spożycie soli→ związek z występowaniem RR, ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, sodowrażliwość związana z:
 •             nadciśniniem niskoreninowym
 •                  starszym wiekiem
 •                  insulinoopornością
 •                  cukrzycą
 •                  niewydolnością nerek

otyłość, stres psychiczny

Obraz kliniczny:

 • niepowikłane RR: obraz mało charakterystyczny, przez wiele lat przebieg bezobjawowy
 • ból głowy, zaburzenia snu, łatwe męczenie się
 • badanie przedmiotowe:­RR ( tradycyjne, Holter RR), w badaniach dodatkowych: ew. mikroalbuminura, elementy zespołu metabolicznego, ekg, RTG, badanie dna oka

Przebieg naturalny

 • utrwalony lub b. chwiejny
 • RR (s)­ o 20 mmHg lub RR (r) o 10 mmHg 2x ­ryzyko zgonu

Rozpoznanie:

 • RR(s) ≥140 mmHg lub RR(r)≥90 mmHg
 • pomiary po kilkuminutowym odpoczynku
 • co najmniej 2 pomiary w odstępach 1-2 min, w ciągu co najmniej 2 wizyt

Postępowanie diagnostyczne

 • określenie wartości ciśnienia na podstawie kilkakrotnych pomiarów
 • ustalenie przyczyny nadciśnienia (pierwotne czy wtórne ?)
 • ocenę innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego
 • wykrycie ewentualnych powikłań narządowych i ocenę ich stopnia zaawansowania
 • określenie całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego (karta ryzyka SCORE)

Podejrzenie RR wtórnego

nadcisnienie wtórne

nadciśnienie wtórne

zespół Cushinga i hiperaldosteronizm

guz chromochłonny, zespół bezdechu

Podstawowe badania pomocnicze

 • Badania laboratoryjne: morfologia, stężenie sodu, potasu, glukozy, kreatyniny, kwasu moczowego, gosp. lipidowa, badanie ogólne moczu
 • Ekg
 • Badanie dna oka
 • Rtg klatki piersiowej
 • Echo serca
 • Usg  tt. Szyjnych
 • Mikroalbuminuria
 • Stężenia wapnia w surowicy
 • CRP
 • OIGT jeżeli glikemia 6,0-7,0 mmol/l
 • Dobowe wydalanie białka z moczem

Docelowa wartości RR

 • < 140/90 mmHg – u wszystkich chorych
 • <130/80 mmHg u chorych na cukrzycę lub niewydolność nerek
 • <125/75 mmHg u chorych z białkomoczem > 1g/dobę

Leczenie przewlekłe

 • Zmiana stylu życia
 • Stosowanie leków hipotensyjnych
 • Zwalczanie innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego (w razie wskazań leczenie hipolipemizujące i przeciwpłytkowe)

pełen efekt hipotensyjny pojawia się po kilku tygodniach stosowania leku, skuteczność ocenia się po ok. 2-4 tyg.

Zmiany stylu życia przy nadciśnieniu tętniczym

zmiana Przybliżone obniżenie RR(s)
Zmniejszenie masy ciała

BMI 18,5-24,9 kg/m2

5-20 mmHg/10kg redukcji masy ciała
Dieta śródziemnomorska 8-14 mmHg
Zwiększenie aktywności fizycznej 4-9 mmHg
Ograniczenie spożycia alkoholu

Zaprzestanie palenia

2-4 mmHg

W celu zmniejszenia całkowitego ryzyka

Główne grupy leków hipotensyjnych

 • β-blokery
 • blokery kanału wapniowego
 • leki moczopędne
 • Inhibitory ACE
 • blokery receptora angiotensynowego (ARB)
 • inne: α-1blokery, metylodopa, klonidyna (pobudzenie receptorów α-2 adrenergicznych i imidazolowe w OUN, moksonidyna, rylmenidyna

monoterapia jest skuteczna 30-50% chorych

Wytyczne NICE (2006) National Institue for Clinical Exellence

 • Wskazania do rozpoczęcia terapii NT ≥160/100mmHg lub >140/90 mmHg u chorych ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym
 • potrzeba leczenia osób z izolowanym nadciśnieniem skurczowym RRs≥160 mmHg
 • Zalecono stosowanie leków o przedłużonym działaniu, przyjmowanych 1xdziennie
 • Lek I rzutu u osób >55 lat antagonista wapnia lub diuretyk tiazydowy, u osób młodszych inhibitor ACE lub bloker receptora AT1
 • Nie preferuje się obecnie beta-blokerów jako leków I rzutu, lek IV rzutu,  u chorych z opornym nadciśnieniem

Powikłania przy nadciśnieniu tętniczym

 • przerost lewej komory serca
 • przyspieszony rozwój miażdżycy w tętnicach szyjnych, wieńcowych, nerkowych, i tętnicach kończyn dolnych
 • udar mózgu
 • upośledzenia czynności nerek i ich niewydolności
 • rozwarstwienia aorty
 • zmian w naczyniach siatkówki

Przerost lewej komory serca

 • niezależny czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych
 • 30% chorych z łagodnym i 90% chorych z nadciśnieniem złośliwym
 • kryteria rozpoznania: wskaźnik Sokołowa i Lyona, iloczyn Cornell, echo: wskaźnik masy lewej komory

Pogrubienie IMT intima-media thickness – IMT ≥0,9 mm poprzedza rozwój zmian miażdzycowych

Ponadto rośnie stężenia kreatyniny, mikroalbuminuria

Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym

 • u osób >60 r życia najczęstsza postać NT izolowane skurczowe
 • leczenie hipotensyjne zmniejsza chorobowość i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych (>80 r życia zmniejsza chorobowość)
 • preferuje się długodziałające blokery wapnia  i diuretyki, leczenie skojarzone
 • często hipotonia ortostatyczna i duża zmienność ciśnienia
 •     stopniowo obniżać RR
 •     rozpoczynać od małych dawek leków
 •     prosty schemat
 •     pamiętać o interakcjach leków

Nadciśnienie tętnicze,  a cukrzyca

 • NT występuje 2-krotnie częściej niż w populacji ogólnej
 • w c.t.1 rozwój nadciśnienia związany jest z nefropatią i obejmuje 30-40%
 • w c.t.2 częstość nadciśnienia: 40% mężczyzn, 53% kobiet ( kryteria RR>160/95 mmHg)
 • kryteria rozpoznania spełnia 70% chorych z cukrzycą t.2 ( RR>140/90 mmHg)
 • nawet 50% osób z nadciśnieniem pierwotnym bez rozpoznanej cukrzycy , wykazuje cechy insulinooporności i hiperinsulinizmu
 • w populacji osób z cukrzycą związek z RR zwłaszcza skurczowym ma: rasa, wiek, płeć, masa ciała, proteinuria oraz czas trwania cukrzycy
 • 35-75% przewlekłych powikłań jest spowodowany NT
 • docelowe ciśnienie tętnicze < 130/80 mmHg a u chorych z białkomoczem >1g/d -<125/75 mmHg
 • W terapii konieczne jest stosowanie inhibitora ACE lub ARB
 • zwykle konieczność prowadzenia leczenia skojarzonego 3 lub większą liczbą leków
 • konieczne interwencje niefarmakologiczne

Patomechanizm NT w cukrzycy:

Insulinooporność dotyczy wyłącznie gospodarki węglowodanowej, inne efekty hiperinsulinizmu zostają zachowane:

 •     stymulacja przeciwtransportu Na/K i zwiększona reabsorpcja Na w cewkach nerkowych
 •     zwiększona retencja Na
 •     zwiększona sekrecja endoteliny
 •     pobudzenie układu współczulnego
makroangiopatia
neuropatia (osłabienie odruchu z baroreceptorów, skłonność do hipotonii ortostatycznej
mechanizmy nerkowe (oporność na ANP, zrost aktywności RAA, mikroalbuminuria)

Nadciśnienie tętnicze nerkowo-pochodne (nadciśnienie naczyniowo-nerkowe)

NNN to nadciśnienie spowodowane niedokrwieniem nerki(60-70% zwężenia ­ RAA), to najczęstsza postać nadciśnienia wtórnego o przyczynie możliwej do usunięcia (1-2%). Po 50 r.życia, częściej u mężczyzn, 30% przypadków  schyłkowej niewydolności nerek >65 lat. Częściej u chorych: ciężkim lub złośliwym nadciśnieniem, niewydolnością nerek, współistniejącą miażdzycą innych łożysk naczyniowych.
Etiologia i patogeneza
 • Miażdżyca
 • dysplazja włóknisto-mięśniowa
 • zapalenia tętnic (guzkowe zapalenie tętnic, choroba Takayasu)
 • Tętniak
 • Zator
 • Przetoka tętniczo-żylna
 • nerwiakowłókniakowatość
 • uszkodzenie tętnicy nerkowej ( podwiązanie, zmiany popromienne, zakrzep po cewnikowaniu, uszkodzenie w czasie angioplastyki)
 • torbiel
 • hipoplazja

Przyczyny:

Zmiany pozanerkowe:
 • ucisk przez guz np.: chromochłonny
 • wrodzone pasmo włókniste
 • ucisk przez odnogę przepony
 • krwiak podtorebkowy
 • zwłóknienie zaotrzewnowe
 • opadnięcie nerki

Cechy NNN:

 • nagły początek
 • wystąpienie <30 r lub >50 rż
 • ciężki przebieg, szybki rozwój
 • oporność na leczenie hipotensyjne
 • po ACE lub ARB może dojść do niewydolności nerek
 • Nawracający obrzęk płuc

Przy NNN badania laboratoryjne: hipokaliemia, białkomocz, często ­kreatyniny, ­ARO. dgn: badania obrazowe-dotętnicza angiografia subtrakcyjna. USG techniką duplex i Angio-TK, Angio-MR

Niekiedy: scyntygrafia z DTPA po podaniu kaptoprilu lub cewnikowanie żył nerkowych z określeniem wskaźnika reninemii.

Przebieg NNN

 • rozwój nefropatii niedokrwiennej i niewydolności nerek
 • dysplazja: nowe zwężenia, tętniaki, rozwarstwienia, niewydolność nerek rzadziej niż przy zwężeniu miażdżycowym

Leczenie NNN

 • przezskórna angioplastyka balonowa
 • przezskórna angioplastyka z wszczepieniem stentu
 • korekcja chirurgiczna
 • leczenie farmakologiczne

Rewaskularyzacja – wskazania

 • NT oporne na l. farmakologiczne
 • nawracający obrzęk płuc
 • zwężenie tętnicy jedynej nerki lub obustronne zwężenie
 • postępująca niewydolność nerek
 • jednostronne zwężenie przy niezadowalającej kontroli RR

Leczenie:

 • Inhibitory ACE i ARB – jednostronne zwężenie t. nerkowej
 • blokery kanału wapniowego
 • β-blokery
 • diuretyki – połączenia wielolekowe

Odwiedzający wpisali takie problemy:

cisnienie krwi tabela, nadcinienie objawy, ciśnienie 125/75.

Tags: , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Choroba Buergera
Terapia w TAO – choroba Buergera cd..

Terapia - TAO zalecenia ogólne: całkowite i stałe zaniechanie palenia (oznaczenie w moczu nikotyny i konityny), większość chorych leczenie zachowawcze....

Zamknij