Nowotwory z tkanki mięśniowej

Nowotwory tkanek miękkich są heterologiczne w swej budowie i stanowią mieszaninę elementów komórkowych zatrzymanych w dojrzewaniu, jak i nowotworowych na różnych stopniach różnicowania. Niektóre są formami bardzo prymitywnymi, a inne dojrzałe tworzą struktury charakterystyczne dla tkanki macierzystej.

 • Mięśniak gładkokomórkowy (leiomyoma): może rozwijać się wszędzie wśród tkanek miękkich ale najczęściej występuje w macicy. Jest otorebkowanym guzem różnej wielkości zbudowanym z leiomyoblastów.
 • Mięśniak poprzecznie prążkowany (rhabdomyoma): występuje w języku i sromie, jest niezwykłą rzadkością!!
 • Leiomyoma
 • Rhabdomyoma

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z TKANKI MIĘŚNIOWEJ

 • Rhabdomyosarcoma: odtwarza embrionalną miogenezę
 • Rhabdomyosarcoma embryonale: nowotwór wieku dziecięcego występujący przed 6 najczęściej między 7 a 10 tygodniem. Najczęściej lokalizuje się w okolicy twarzowo-szczękowej (oczodół, nosogardło). Histologicznie zbudowany z małych, okrągłych, niebieskich komórek z ubogą cytoplazmą. Musi być odróżniany od innych nowotworów tej grupy.
 • Sarcoma botryoides: jest podtypem postaci embrionalnej występującym w okolicach narządów moczowopłciowych, drogach żółciowych i górnych drogach oddechowych u bardzo małych dzieci.
 • Rhabdomyosarcoma alveolare: Odtwarza późniejszy etap miogenezy niż postać embrionalna i występuje też w późniejszym wieku; między 10 a 25 . Jest nieco rzadszy. Występuje w podobnych lokalizacjach jak postać embrionalna ale także na kończynach. Histologicznie jest zbudowany z małych komórek takich jak w postaci embrionalnej ale występują też bardziej dojrzałe, większe mioblasty.
 • Rhabdomyosarcoma pleomorphicum (adultorum): nowotwór ten w wieku dojrzałym  jest rzadki, występuje w   4 – 7 dekadzie życia. 70% guzów rozwija się głęboko wśród mięśni ud

Nowotwory tkanek miękkich- rozważania ogólne


 • Otorebkowanie, guzy tkanek miękkich mogą mieć torebkę
 • Mogą nie mieć torebki ale być dobrze ograniczone
 • Mogą naciekać otaczające tkanki
 • Teoretycznie guzy łagodne są otorebkowane a złośliwe nie.

Występowanie lub nie torebki nie jest prima facie objawem złośliwego bądź łagodnego charakteru guza!!!

-Martwica

Martwica i wylewy krwawe to zmiany najczęściej występujące w nowotworach złośliwych

Odwiedzający wpisali takie problemy:

rak mięśni, rak mięśni objawy, nowotwór mięsni, nowotwory miesni, guz mięśnia uda, nowotwór mięśni objawy, rak uda objawy, rak uda, zgrubienie poprzeczne miesnia na udzie co to, rak mięśni uda.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowotwory naczyniowopochodne

Wywodzą się bądź z naczyń krwionośnych – przedrostek haem-, bądź naczyń limfatycznych – przedrostek lymph- (więcej…)

Zamknij