Wyśw. od 1 od 14 z 14 artykułów
Choroby, leczenie bakterie

Posocznica

Posocznica, inaczej sepsa; ciężkie schorzenie cechują­ce się obecnością we krwi bakterii i ich toksyn.

0

Choroba

Choroba jest to zaburzenie funkcjonowania organizmu powo­dujące modyfikację lub zakłócenie przebiegu jego pod­stawowych funkcji. Odwiedzający wpisali takie problemy:bakteria, jakie ziola leki na wirusy, wirusy objawy.

0

Antygen

Antygen to substancja obcego pochodzenia, która po wprowadzeniu do organizmu ma zdolność wiązania się z limfocytami (białymi ciałkami krwi), stanowiącymi system obrony organizmu przed zakażeniami. Odwiedzający wpisali takie problemy:bakterie w zoladku objawy.

0

Trąd (lepra)

Jest jedną z najdłużej towarzyszących człowiekowi zakaźnych chorób skóry i nerwów. Odwiedzający wpisali takie problemy:trąd, trad choroba, trąd objawy, tredowaty, trąd leczenie, leczenie trądu, trad choroba leczenie, trond choroba.

0

Fagocytoza zapalenie

Granulocyty, które dotarły do bakterii (lub innych czynników chemotaktycznych) tracą swą mobilność i zaczynają uprzątać obcy materiał. Dzieje się to na drodze fagocytozy (od greckiego phagein, co znaczy jeść). Odwiedzający wpisali takie problemy:fagocytoza, mechanizmy tlenowe, ziarnistość patologiczna.

0

Dżuma

Dżuma jest chorobą bakteryjną atakującą przede wszystkim gryzonie: szczury i świstaki. Populacje ludzkie atakuje kiedy brakuje naturalnych żywicieli dlatego ataki epidemii zawsze poprzedzalo masowe wymieranie szczurów. Odwiedzający wpisali takie problemy:dżuma choroba, dżuma, dzuma objawy, Czarna mier, triumf śmierci, dzuma lekarz, dżuma lekarze, Dzuma sytuacja że szczurami.

0

Yersinioza

Chorobę wywołuje gram-ujemna pałeczka zwana Yersinia enterocolitica zaliczania do rodzaju Pasteurella, tego samego, do którego należy pałeczka dżumy (Yersinia pestis). Odwiedzający wpisali takie problemy:yersinia leczenie, Yersinioza, yersinia objawy, yersinia enterocolitica leczenie, yersinia enterocolitica objawy, yersinioza leczenie.

0

Zakażenia szczepami E. coli.

Escherichia coli to gram-ujemne tlenowe pałeczki wchodzące w skład flory fizjologicznej przewodu pokarmowego, jednak niektóre szczepy posiadają właściwości chorobotwórcze. Odwiedzający wpisali takie problemy:escherichia coli leczenie, coli bakteria objawy, e coli leczenie, e coli objawy, escherichia coli objawy, escherichia coli diagnostyka, escherichia coli flora fizjologiczna, escherichia coli na skorze objawy.

0

Salmoneloza

Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego. Odwiedzający wpisali takie problemy:salmonella objawy, objawy salmonelli, salmoneloza, salmonella leczenie, salmonella powikłania, salmonella enteritidis leczenie, salmonella objawy leczenie, leczenie salmonelli, yang1437@ah165 net loc:PL, jakie inne choroby niż salmonella.

2

Biegunka

Biegunka jest to nieprawidłowo szybki pasaż treści w jelicie grubym, któremu towarzyszyć mogą skurcze brzucha, prowadzący do wydalania luźnego stolca. Odwiedzający wpisali takie problemy:ameba objawy, ameba choroba, biegunka wysiękowa, biegunka od tygodnia, ameba leczenie, biegunka bakteryjna, bakterie biegunkowe, biegunka bakteryjna objawy, biegunka z jelita cienkiego, helicobacter biegunka.

4

Bakterie

Bakterie (gr. bakteriom – pałeczka) należą do prokariotycznych, jednokomórkowych organi­zmów. Termin Procaryota określa, iż materiał genetyczny tych drobnoustrojów nie jest za­mknięty w jądrze komórkowym (w odróżnieniu od organizmów prokariotycznych – organizmy eukariotyczne, do których zalicza się człowiek, posiadają jądro komórkowe). Odwiedzający wpisali takie problemy:enterococcus faecium objawy, stenotrophomonas maltophilia leczenie, stenotrophomonas maltophilia objawy, enterococcus spp w  Full Article…

0

Antybiotyki nowej generacji

nowe antybiotyki Odwiedzający wpisali takie problemy:antybiotyki nowej generacji, najnowsze antybiotyki.

2

Leczenie zakażeń

Leczenie zakażeń – a zajmują się tym lekarze wszystkich specjalności – napotyka coraz większe problemy. Odwiedzający wpisali takie problemy:moxifloksacyna, mrsa objawy, zakarzenie, wankomycyna cena, leczenie zakażenia, zakażenie leczenie.

6