Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie błona

Opłucna

Surowicza błona wyścielająca ściany jamy klatki piersiowej – opłucna ścienna, i pokrywająca płuca – opłucna trzewna. (więcej…)

0