Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie CIN

Rak przedinwazyjny

Rak przedinwazyjny (carcinoma praeinvasivum) jest to rozrost komórek o cytologicznych cechach złośliwości ograniczony jedynie do nabłonka, bez naciekania błony podstawnej nabłonka (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rak przedinwazyjny, carcinoma planoepitheliale, dysplasia gradus minoris, hsil leczenie, carcinoma in situ czy to rak, Cin 2 Leczenie, cin II, nowotwór przedinwazyjny, cin3 hsil leczenie, dysplasia gradus minoris cin 1.

0