Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie CIN

Rak przedinwazyjny

Rak przedinwazyjny (carcinoma praeinvasivum) jest to rozrost komórek o cytologicznych cechach złośliwości ograniczony jedynie do nabłonka, bez naciekania błony podstawnej nabłonka (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rak przedinwazyjny, carcinoma planoepitheliale, dysplasia gradus minoris, dysplasia gradus minoris cin 1, HSIL Czy to Już Rak, cin3 hsil leczenie, nowotwór przedinwazyjny, dysplasia gradus mediocris (cin 2), dysplazja gradus minoris  Full Article…

0