Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie dławica

Choroba niedokrwienna serca

Z łacińskiego: morbus ischaemicus cordis. Jest to zbiorczy termin na określenie następujących zespołów: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroby serca objawy, niedokrwienie mięśnia sercowego objawy, nagła śmierc sercowa – objawy, niedokrwienie podwsierdziowe objawy, niedokrwienie mięsnia sercowego fizjologia, niedokrwienie prawej komor serca, niedokrwienie ściany serca lewej, niedokrwiennosc serca objawy.

1