Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie dławica

Choroba niedokrwienna serca

Z łacińskiego: morbus ischaemicus cordis. Jest to zbiorczy termin na określenie następujących zespołów: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroby serca objawy, niedokrwienie mięśnia sercowego objawy, nagła śmierc sercowa – objawy, Niedokrwiennosc Serca Objawy, niedokrwistość komory serca, lewa komora serca niedokrwienie, niedokrwistość lewej komory serca, niedokrwistość prawej komory serca, objawy niedokrwienia serca, cechy niedokrwienia lewej komory serca.

1