Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie dławica

Choroba niedokrwienna serca

Z łacińskiego: morbus ischaemicus cordis. Jest to zbiorczy termin na określenie następujących zespołów: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroby serca objawy, niedokrwienie mięśnia sercowego objawy, nagła śmierc sercowa – objawy, niedokrwiennosc komory serca, niedokrwienne uszkodzenie lewej komory, niedokrwienie ściany serca lewej, niedokrwienie podwsierdziowe objawy, Niedokrwienie podsierdziowe jak leczyc, niedokrwienie mięsnia sercowego fizjologia, niedokrwienie lewej komory sdrca.

1