Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie dławica

Choroba niedokrwienna serca

Z łacińskiego: morbus ischaemicus cordis. Jest to zbiorczy termin na określenie następujących zespołów: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroby serca objawy, niedokrwienie mięśnia sercowego objawy, nagła śmierc sercowa – objawy, śluzak serca rodzinny, objawy niedokrwienia serca, niedokrwienie lewej komory serca, niedokrwiennosc serca objawy, niedokrwiennosc serca, niedokrwienie serca objawy, Dusznica Sercowa.

1