Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie dziedziczenie

Rasy ludzkie

Rasy ludzkie, systematyczne grupy ludzkie lub spo­krewnione populacje, różniące się od siebie występowa­niem zespołu cech dziedzicznych, m.in. cech fizjologicz­nych i biochemicznych, koloru skóry, oczu, włosów czy kształtu twarzy. (więcej…)

0