Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie dziedziczna skaza krwotoczna

Hemofilia

Hemofilia jest to dziedziczna skaza krwotoczna, spowodowa­na niedoborem jednego z czynników warunkujących pra­widłowy proces krzepnięcia krwi. (więcej…)

0