Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie gruźliczak

Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Gruźlicze ZOMR i mózgu to 2 pod względem częstości gruźlica pozapłucna. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:gruzliczak, gruzliczak leczenie, grużlicze zapalenie opon mozgowych, gruźlicze zapalenie opon, gruzlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, rdzeń mózgowy, zapalenie opon mozgowych gruzlica mozgu, Gruzliczak Pluc, gruźlica mozgu, gruzlicze zapalenie mozgu.

0