Wyśw. od 1 od 3 z 3 artykułów
Choroby, leczenie HBV

WZW typu B

WZW typu B – przyczyna znacznej zachorowalności i wysokiej śmiertelności, choroba wykazuje tendencje do przewlekania się, może prowadzić to stałego nosicielstwa, co może być przyczyna marskości wątroby i nowotworów złośliwych wątroby. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:leczenie hbv, choroba HBV, hbv symptomy objawy, symptomy wzw b pozawatrobowe.

0

Mechanizmy odporności

Odporność przeciwzakaźna przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:kzn choroba, nieswoiste miejscowe mechanizmy obronne ustroju, 2016 nowe sposoby leczenia kzn, leczenie komórkami macirzystymi kzn, przebieg choroby kzn, Opisz na czym polega cmi, obrona przeciwwirusowa, leczenie kzn, kzn rozpoznanie, kzn po ospie.

0

Czynniki rakotwórcze

Wyniki badań nad powstawaniem nowotworów u zwierząt doświadczalnych i transformacją nowotworową komórek in vitro oraz wprowadzenie metod biologii molekularnej do badania genomu komórek nowotworowych i wirusów onkogennych ugruntowały powszechne dzisiaj przekonanie, że nowotwór powstaje w wyniku szeregu nieletalnych zmian (mutacji) w DNA komórki somatycznej, które kumulując się powodują utratę kontroli proliferacji, wzrostu i różnicowania. (więcej…)  Full Article…

0