Wyśw. od 1 od 3 z 3 artykułów
Choroby, leczenie HBV

WZW typu B

WZW typu B – przyczyna znacznej zachorowalności i wysokiej śmiertelności, choroba wykazuje tendencje do przewlekania się, może prowadzić to stałego nosicielstwa, co może być przyczyna marskości wątroby i nowotworów złośliwych wątroby. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:leczenie hbv, Wzw Typu B Leczenie.

0

Mechanizmy odporności

Odporność przeciwzakaźna przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:LMCV wirus, jak rozpoznać kzn, mechanizm nieswoistej miejscowej przeciwinfekcyjnej reakcji obronnej, nieswoiste miejscowe mechanizmy obronne, nieswoiste miejscowe mechanizmy obronne organizmu, nieswoiste miejscowe mechanizmy obronne ustroju, nieswoiste miejscowe przeciwinfekcyjne mechanizmy obronne, Odpowiedź obronna organizmu: humoralna komórkowa.

0

Czynniki rakotwórcze

Wyniki badań nad powstawaniem nowotworów u zwierząt doświadczalnych i transformacją nowotworową komórek in vitro oraz wprowadzenie metod biologii molekularnej do badania genomu komórek nowotworowych i wirusów onkogennych ugruntowały powszechne dzisiaj przekonanie, że nowotwór powstaje w wyniku szeregu nieletalnych zmian (mutacji) w DNA komórki somatycznej, które kumulując się powodują utratę kontroli proliferacji, wzrostu i różnicowania. (więcej…)  Full Article…

0