Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie modyfikowanie DNA

Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna jest to ingerencja w strukturę geno­wą komórki lub organizmu w celu modyfikowania funk­cji określonego odcinka DNA. (więcej…)

0