Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie niedodma płuc

Niedotlenienie okołoporodowe

Płuca płodu znajdującego się w łonie matki nie pełnią funkcji narządu, w którym odbywa się wymiana gazowa i poprzez który organizm płodu otrzymuje tlen. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:niedotlenienie przy porodzie a wada serca, nuedotlenienie okoloporodowe leczenie.

0