Wyśw. od 1 od 15 z 44 artykułów
Choroby, leczenie nowotwory

Rak

Rak, grupa schorzeń występujących u wielu roślin i zwie­rząt, w przebiegu których następuje nadmierna, niekontrolowana proliferacja komórek różnych tkanek i narzą­dów, prowadząca do zaburzeń funkcji danego narządu i organizmu jako całości. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:nowotwor chrzestniako miesak, proliferacja nowotwor, meningeom najnowsze osiagniecia, nieleczony oponiak, nowotwor zlosliwy trzustki przerzuty do sieci.

0

Radioterapia

Radioterapia, metoda lecznicza polegająca na stosowa­niu promieniowania jonizującego do niszczenia patolo­gicznych rozrostów tkanek, gł. w leczeniu nowotworów. Obecnie w terapii radiologicznej wykorzystuje się także promienie podczerwone i nadfioletowe, zwłaszcza w postaci na­świetlań lampami rozgrzewającymi w celu łagodzenia sta­nów zapalnych nerwów i stawów. (więcej…)

0

Bishop John Michael

Bishop John Michael  – (22 II 1936 w Yorku, USA), ame­rykański wirusolog, który w 1989, z H. Varmusem, otrzy­mał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za osiągnięcia w wyjaśnianiu mechanizmów powstawania raka. Odwiedzający wpisali takie problemy:dcis leczenie, dcis rokowanie, rak objawy forum, kostniak umieralnosc, rak naciekowy, rak płaskonabłonkowy ema cka.

0

Chemioterapia

Chemioterapia jest to leczenie chorób środkami chemiczny­mi; termin odnosi się przede wszystkim do leczenia cho­rób infekcyjnych i nowotworowych. Chemioterapia wykorzystywana w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych może być stosowana zarówno profilaktycznie, jak i w leczeniu schorzeń wywołanych przez bakterie, wirusy, grzyby lub pierwotniaki, natomiast chemioterapia przeciwnowotworowa wykorzystywana jest tylko w leczeniu. (więcej…)

0

Nowotwory

Neoplasma czyli nowotwór oznacza dosłownie „nowy twór” czyli „nowy rozrost”. Według podanej prawie 50 lat temu definicji Willisa nowotwór jest to nieprawidłowa tkanka, która rozrasta się w nadmiarze i w sposób nieskoordynowany z tkankami prawidłowymi, przy czym nadmierna proliferacja utrzymuje się pomimo wyeliminowania czynnika, który ją wywołał. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:oponiak objawy leczenie, czerniak  Full Article…

0

Nerwiakowłókniakowatość choroba Bourneville’a

Nerwiakowłókniakowatość typu 2, znana też jako choroba Bourneville’a, jest chorobą znacznie rzadszą od wyżej opisywanej – występuje z częstością około 1 na 40000-50000 osób. Gen NF-2 został zlokalizowany na chromosomie 22q12 i jest on, podobnie jak NF-1, genem supresorowym. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:choroba Bouneville.

0

Gruczolak wielopostaciowy ślinianki

Adenoma  pleomorphicum, lub: tumor mixtus. Gruczolak wielopostaciowy ślinianki histologiczna klasyfikacja guzów ślinianek wg WHO (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:tumor mixtus, gruczolak wielopostaciowy, guz ślinianki przyusznej objawy, guz ślinianki podżuchwowej objawy, linianki, adenoma pleomorphicum, guzek ślinianki przyusznej lewej adenoma pleomorphicum, Nowotwór ślinianki przyczyny, Tumor Mixtus Ślinianki, guz slinianki jak leczyc.

0

Oponiak

Po łacinie meningioma, arachnoendothelioma, fibroblastoma meningeale. Oponiak to najczęstszy nowotwór OUN pochodzenia innego niż neuroektodermalne. wywodzi się z komórek opony twardej, pajęczej, z ziarnistości pajęczynowki, rzadziej z opony miękkiej lub okołonaczyniowej tkanki łącznej. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:oponiak, oponiak objawy, oponiak leczenie, oponiaki, Nerwiakowłókniak, oponiak złośliwy, co to jest oponiak, oponiak mozgu, objawy oponiaka, oponiak  Full Article…

3

Glejak wielopostaciowy

Po łacinie glioblastoma multiforme. Glejak wielopostaciowy to najbardziej złośliwy spośród pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Jest skrajnie anaplastyczną formą astrocytoma (gwiaździak). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:glejak wielopostaciowy, glejak objawy, glejak wielopostaciowy rokowania, glejak przyczyny, glejak wielopostaciowy objawy, glejak wielopostaciowy wyleczony, guz przysadki mózgowej, glejak przerzuty, Glejak Mózgu Przyczyny, glejak jajnika.

1

Naczyniak jamisty wątroby

Po łacinie: haemangioma cavernosum hepatis. Naczyniak jamisty wątroby to najczęstszy niezłośliwy nowotwór wątroby (przypadkowo znajdywany w 1/300 sekcji). na ogół bez objawów – znaczenie polega na konieczności różnicowania w USG z innymi zmianami wątroby. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:naczyniak jamisty wątroby, zespół ehlersa danlosa, naczyniak włośniczkowy wątroby, naczyniak jamisty w watrobie, naczyniaki jamiste wątroby, naczyniak  Full Article…

0

Melanoma o lokalizacji ocznej

Melanoma o lokalizacji ocznej najczęstszy złośliwy nowotwór gałki ocznej u rasy kaukaskiej. W przeciwieństwie do innego częstego złośliwego nowotworu gałki ocznej – retinoblastoma – melanoma występuje niemal wyłącznie u dorosłych. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:budowa oka, czerniak zdjęcia, melanoma oka.

0

Czerniak złośliwy

Po łacinie melanoma malignum. Czerniak złośliwy, melanocarcinoma to bardzo złośliwy nowotwór wywodzący się z mealnocytów lub ich prekursorów. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:czerniak, czerniak objawy, czerniak złośliwy, czerniak złośliwy zdjęcia, znamiona barwnikowe, czerniak zlosliwy, melanoma malignum zdjęcia, melanoma in situ co to znaczy, czerniak niezłośliwy, czerniak złośliwy leczenie.

0

Chrzęstniakomięsak

Po łacinie: chondrosarcoma. Chrzęstniakomięsak to złośliwy nowotwór cechujący się tworzeniem chrząstki ale nie kości przez komórki nowotworowe. Od chrzęstniaka (chondroma) odróżnia go większy pleomorfizm i większa ilość dwujądrzastych komórek o obfitej cytoplaźmie. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:chrzęstniakomięsak, chrzęstniak żebra, chrzęstniak objawy, chrzęstniakomięsak objawy, chrzęstniak przykostny, enchondroma leczenie, chondrosarcoma leczenie, chrzestnomiesak, chrzęstniak śródkostny leczenie, chrzęstniak śródkostny  Full Article…

0

Mięsak kościotwórczy

Po łacinie osteosarcoma (sarcoma osteogenes). Mięsak kościotwórczy to złośliwy nowotwór cechujący się bezpośrednim wytwarzaniem kości lub osteoidu przez komórki nowotworowe. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:rak koci objawy, osteosarcoma objawy, mięsak kości udowej, osteosarcoma leczenie, mięsak kolana objawy, polimorficzne zwapnienia kosci, osteosarcoma_rokowania, chrząstak mięsak guz nowotworowy, osteosaracoma z obszarami martwicy, objawy osterosarkoma.

0

Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy

Po łacinie rhabdomyosarcoma. Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy to jeden z najczęstszych mięsaków tkanek miękkich – stanowi ok 20%tego typu nowotworów we wszystkich grupach wiekowych i połowę mięsaków u dzieci (4-8% spośród ogółu nowotworów złośliwych wieku dziecięcego). (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:mięśniakomięsak, lecze mięśniówka prazkowana, miesak szary, mięsak zarodkowy, miesniak zarodkowy, rabdomyosarcoma objawy przebieg.

0