Wyśw. od 1 od 15 z 42 artykułów
Choroby, leczenie nowotwory

Bishop John Michael

Bishop John Michael  - (22 II 1936 w Yorku, USA), ame­rykański wirusolog, który w 1989, z H. Varmusem, otrzy­mał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za osiągnięcia w wyjaśnianiu mechanizmów powstawania raka. Odwiedzający wpisali takie problemy:chondroma objawy, chondroma objawy choroby, nowotwory zdjecia, zbiornik richama.

0

Chemioterapia

Chemioterapia jest to leczenie chorób środkami chemiczny­mi; termin odnosi się przede wszystkim do leczenia cho­rób infekcyjnych i nowotworowych. Chemioterapia wykorzystywana w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych może być stosowana zarówno profilaktycznie, jak i w leczeniu schorzeń wywołanych przez bakterie, wirusy, grzyby lub pierwotniaki, natomiast chemioterapia przeciwnowotworowa wykorzystywana jest tylko w leczeniu.

0

Nowotwory

Neoplasma czyli nowotwór oznacza dosłownie „nowy twór” czyli „nowy rozrost”. Według podanej prawie 50 lat temu definicji Willisa nowotwór jest to nieprawidłowa tkanka, która rozrasta się w nadmiarze i w sposób nieskoordynowany z tkankami prawidłowymi, przy czym nadmierna proliferacja utrzymuje się pomimo wyeliminowania czynnika, który ją wywołał. Odwiedzający wpisali takie problemy:oponiak objawy leczenie, nowotwory chondroma,  Full Article…

0

Nerwiakowłókniakowatość choroba Bourneville’a

Nerwiakowłókniakowatość typu 2, znana też jako choroba Bourneville’a, jest chorobą znacznie rzadszą od wyżej opisywanej – występuje z częstością około 1 na 40000-50000 osób. Gen NF-2 został zlokalizowany na chromosomie 22q12 i jest on, podobnie jak NF-1, genem supresorowym. Odwiedzający wpisali takie problemy:choroba burnvillea.

0

Gruczolak wielopostaciowy ślinianki

Adenoma  pleomorphicum, lub: tumor mixtus. Gruczolak wielopostaciowy ślinianki histologiczna klasyfikacja guzów ślinianek wg WHO Odwiedzający wpisali takie problemy:tumor mixtus, gruczolak wielopostaciowy, guz ślinianki przyusznej objawy, guz ślinianki podżuchwowej objawy, linianki, tumor mixtus podniebienia, adenoma pleomorphicum, mam guza ślinianki – historie ludzi z tą chorobą, martwica slinianki, Gruczolak złośliwy podniebienia leczenie rokowania.

0

Oponiak

Po łacinie meningioma, arachnoendothelioma, fibroblastoma meningeale. Oponiak to najczęstszy nowotwór OUN pochodzenia innego niż neuroektodermalne. wywodzi się z komórek opony twardej, pajęczej, z ziarnistości pajęczynowki, rzadziej z opony miękkiej lub okołonaczyniowej tkanki łącznej. Odwiedzający wpisali takie problemy:oponiak, oponiak objawy, oponiak leczenie, oponiaki, Nerwiakowłókniak, oponiak złośliwy, objawy oponiaka, co to jest oponiak, oponiak mózgu objawy, zwapniały  Full Article…

0

Glejak wielopostaciowy

Po łacinie glioblastoma multiforme. Glejak wielopostaciowy to najbardziej złośliwy spośród pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Jest skrajnie anaplastyczną formą astrocytoma (gwiaździak). Odwiedzający wpisali takie problemy:glejak wielopostaciowy, glejak objawy, glejak wielopostaciowy rokowania, glejak przyczyny, glejak wielopostaciowy objawy, glejak wielopostaciowy wyleczony, guz przysadki mózgowej, glejak przerzuty, nowotwór glejak na płucach, gfap glejak.

0

Naczyniak jamisty wątroby

Po łacinie: haemangioma cavernosum hepatis. Naczyniak jamisty wątroby to najczęstszy niezłośliwy nowotwór wątroby (przypadkowo znajdywany w 1/300 sekcji). na ogół bez objawów – znaczenie polega na konieczności różnicowania w USG z innymi zmianami wątroby. Odwiedzający wpisali takie problemy:naczyniak jamisty wątroby, zespół ehlersa danlosa, naczyniak włośniczkowy wątroby, naczyniak jamisty w watrobie, naczyniak wtroby, naczyniak jamisty na  Full Article…

0

Melanoma o lokalizacji ocznej

Melanoma o lokalizacji ocznej najczęstszy złośliwy nowotwór gałki ocznej u rasy kaukaskiej. W przeciwieństwie do innego częstego złośliwego nowotworu gałki ocznej – retinoblastoma – melanoma występuje niemal wyłącznie u dorosłych. Odwiedzający wpisali takie problemy:budowa oka, czerniak zdjęcia.

0

Czerniak złośliwy

Po łacinie melanoma malignum. Czerniak złośliwy, melanocarcinoma to bardzo złośliwy nowotwór wywodzący się z mealnocytów lub ich prekursorów. Odwiedzający wpisali takie problemy:czerniak, czerniak objawy, czerniak złośliwy zdjęcia, czerniak złośliwy, znamiona barwnikowe, czerniak skory/skala clarka, znamie z cechami regresji, markery na czerniaka, marker s100 czerniak, hmb45 marker.

0

Chrzęstniakomięsak

Po łacinie: chondrosarcoma. Chrzęstniakomięsak to złośliwy nowotwór cechujący się tworzeniem chrząstki ale nie kości przez komórki nowotworowe. Od chrzęstniaka (chondroma) odróżnia go większy pleomorfizm i większa ilość dwujądrzastych komórek o obfitej cytoplaźmie. Odwiedzający wpisali takie problemy:chrzęstniakomięsak, chrzęstniak żebra, chrzęstniakomięsak objawy, chrzęstniak objawy, enchondroma leczenie, chrzęstniak przykostny, chondrosarcoma leczenie, chrzęstniakomięsak leczenie, choroby kosci, choroba kosci objawy.

0

Mięsak kościotwórczy

Po łacinie osteosarcoma (sarcoma osteogenes). Mięsak kościotwórczy to złośliwy nowotwór cechujący się bezpośrednim wytwarzaniem kości lub osteoidu przez komórki nowotworowe. Odwiedzający wpisali takie problemy:rak koci objawy, osteosarcoma objawy, mięsak kości udowej, choroba kesonowa, objawy raka kości kolana, osteosarcoma guzek, osteosarcoma kości piszczelowej.

0

Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy

Po łacinie rhabdomyosarcoma. Mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy to jeden z najczęstszych mięsaków tkanek miękkich – stanowi ok 20%tego typu nowotworów we wszystkich grupach wiekowych i połowę mięsaków u dzieci (4-8% spośród ogółu nowotworów złośliwych wieku dziecięcego). Odwiedzający wpisali takie problemy:mięśniakomięsak, rhabdomyosarcoma alveolare, szybkorosnacy bezbolesny guz, cheśniakomiesaka, miesak u psa z miesni prazkowanych, rhabdomyosarcoma pleomorphicum.

0

Tłuszczakomięsak

Po łacienie liposarcoma. Tłuszczakomięsak to jeden z najczęstszych nowotworów tkanek miękkich u dorosłych (wg. różnych statystyk stanowi 5-30% guzów złośliwych tkanek miękkich, ostatnimi laty po wyodrębnieniu fibrohistiocytoma malignum ustąpił pierwszego miejsca temu ostatniemu). Odwiedzający wpisali takie problemy:tłuszczakomięsak, tłuszczakomięsak objawy, tłuszczakomięsaki, tluszczakomiesak, tłuszczakomięsak zdjęcia, tłuszczakomięsak rokowania, tłuszczakomięsaki objawy, guz na biodrze objawy, tluszczakomiesak objawy, tluszczakomiesak rokowania.

1

Mięśniak gładkokomórkowy

Po łacinie: leiomyoma. Mięśniak gładkokomórkowy to łagodny nowotwór złożony z gładkich komórek mięśniowych z dodatkiem zrębu zbudowanego z różnych ilości włóknistej tkanki łącznej. Najczęstszą lokalizacją jest mięśniówka macicy. Odwiedzający wpisali takie problemy:mięśniaki, leiomyoma, mięśniak gładkokomórkowy, mięśniak gładkokomórkowy macicy, miniak macicy, miesak gładkokomórkowy, leiomyoma cellulare, mięśniaki gładkokomórkowe, mięśniak w żołądku, mięśniak gładkokomórkowy macicy leczenie.

0