Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie przemiany istot ludzkich

Ewolucja człowieka

Ewolucja człowieka czyli proces ciągłych przemian istot ludzkich oraz ich stałe przechodzenie od prostszych w wyższe stadia rozwojowe. Ewolucję, w tym ewolucję człowieka, moż­na zdefiniować jako zachodzącą w czasie zmianę składu genetycznego populacji. (więcej…)

0