Wyśw. od 1 od 15 z 15 artykułów
Choroby, leczenie rak

Bishop John Michael

Bishop John Michael  - (22 II 1936 w Yorku, USA), ame­rykański wirusolog, który w 1989, z H. Varmusem, otrzy­mał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za osiągnięcia w wyjaśnianiu mechanizmów powstawania raka. Odwiedzający wpisali takie problemy:chondroma objawy, chondroma objawy choroby, nowotwory zdjecia, zbiornik richama.

0

Rak płuca

Jest to jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych. Ośmiokrotnie częściej atakuje on mężczyzn, choć ostatnio atakuje coraz więcej kobiet. Największa zachorowalność występuje między 50 a 70 rokiem życia. U palaczy zachorowalność jest 30 razy większa niż u nie palących. Odwiedzający wpisali takie problemy:objawy raka puc, płuca palacza, objawy raka, leczenie przerzutu raka płuc, zator pluca oskrzela  Full Article…

0

Epidemiologia nowotworów

W 1996 r. zarejestrowano w Polsce 108 016 zachorowań na nowotwory złośliwe (50 990 u kobiet i 57 026 u mężczyzn). Po uwzględnieniu niedorejestrowania (ok. 5%, istnieją duże różnice w zależności od województwa) rzeczywista zapadalność wynosiłaby ok. 114 000 przypadków.

0

Immunocytochemia (diagnostyka nowotworów)

Metody immunocytochemiczne mają zastosowanie do materiału cytologicznego i histologicznego. Pierwsze próby oznakowania bezpośredniego przeciwciał fluoresceiną opisał w 1941 r. Albert Coons. Odwiedzający wpisali takie problemy:immunocytochemia, immunocytochemia rajk, marker ema.

0

Nowotwory miejscowo złośliwe

Różnice pomiędzy nowotworami złośliwymi i łagodnymi nie zawsze są tak wyraźne. Istnieją nowotwory, które mają niektóre cechy nowotworów złośliwych ale nie dają przerzutów lub takie, które mają histologiczne cechy nowotworu łagodnego a często dają nawroty, ale nie dają przerzutów. Odwiedzający wpisali takie problemy:nowotwór miejscowo złośliwy, nowotwory miejscowo złośliwe, fibroma desmoides.

0

Mikroinwazja i rak wczesny

Od raka przedinwazyjnego należy odróżniać raka z mikroinwazją (carcinoma cum microinvasione). Odwiedzający wpisali takie problemy:mikroinwazja.

0

Rak przedinwazyjny

Rak przedinwazyjny (carcinoma praeinvasivum) jest to rozrost komórek o cytologicznych cechach złośliwości ograniczony jedynie do nabłonka, bez naciekania błony podstawnej nabłonka Odwiedzający wpisali takie problemy:rak przedinwazyjny, carcinoma planoepitheliale, dysplasia gradus minoris, rak przedinwazyjny leczenie, cervical intraepithelial neoplasia gradu mediocris, cin 1 leczenie, dysplasia epitelii gradus maioris cin3 hsil, objawy choroby hsil [asc-h].

0

Cechy nowotworów (przerzuty i naciekanie)

Nowotwory niezłośliwe i złośliwe różnią się przebiegiem klinicznym ponieważ istnieją między nimi fundamentalne różnice na poziomie morfologicznym, immunocytochemicznym, molekularnym i czynnościowym. Odwiedzający wpisali takie problemy:naczyniaki wtroby, brodawczak tarczycy, nacieki nowotworowe, przerzuty do wezlow chlonnych-objawy, przerzuty do miesni, po jakim czasie moga byc przezuty, nowotwór łagodny może robić przerzuty, nowotwor zlosliwymorfologiczny, choroby węzły chłonne z przerzutami,  Full Article…

1

Nowotwory złośliwe i łagodne (nazewnictwo)

Nazwa nowotworu pozwala wnioskować o jego histogenezie, obrazie mikroskopowym, niekiedy również makroskopowym a także o biologii guza co ma znaczenie dla wyboru metod leczenia i dla oceny rokowania. Odwiedzający wpisali takie problemy:kostniak objawy, chrzęstniak leczenie, krwiaczak, KOSTNIAK, torbielakogruczolakorak, torbielak, włókniak płuc leczenie, mięsak mięśni gładkich, leczenie chrzęstniaka, czy istnieja naturalne metody leczenia raka zlisliwego puersi.

1

Nowotwory

Neoplasma czyli nowotwór oznacza dosłownie „nowy twór” czyli „nowy rozrost”. Według podanej prawie 50 lat temu definicji Willisa nowotwór jest to nieprawidłowa tkanka, która rozrasta się w nadmiarze i w sposób nieskoordynowany z tkankami prawidłowymi, przy czym nadmierna proliferacja utrzymuje się pomimo wyeliminowania czynnika, który ją wywołał. Odwiedzający wpisali takie problemy:oponiak objawy leczenie, nowotwory chondroma,  Full Article…

0

Rak jelita grubego

Po łacinie: carcinoma intestini crassi. Rak jelita grubego (okrężnicy, odbytnicy, odbytu)to najczęstszy nowotwór przewodu pokarmowego. II-gie miejsce wśród przyczyn umieralności  u kobiet, III-cie u mężczyzn. Stały wzrost zapadalności i umieralności (2,5-3,5% rocznie.Leczenie chirurgiczne jest najskuteczniejszą, jedyną potencjalnie radykalną formą leczenia raka jelita grubego Odwiedzający wpisali takie problemy:jelito grubechoroby objawy, rak odbytu, polip macicy, rak jelita  Full Article…

0

Rak żołądka

Carcinoma  ventriculi. Zaobserwowano, że rak żołądka występuje częściej u ludzi spożywających produkty rolne wyhodowane na torfiastych gruntach. Odwiedzający wpisali takie problemy:rak żołądka po łacinie, wrzody żołądka objawy.

0

Rak zarodkowy

Po łacinie: carcinoma embryonale. Rak zarodkowy w postaci czystej 3% nowotworów germinalnych, utkanie ca embryonale wchodzi w skład 47% nowotworów mieszanych. w postaci czystej nie produkuje HCG, może produkować AFP. Odwiedzający wpisali takie problemy:rak zarodkowy.

0

Rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy

Po łacinie: hyperplasia endometrii glandula -ris, rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy Odwiedzający wpisali takie problemy:rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy, rozrost gruczołowy endometrium prosty, przerost błony śluzowej macicy, hyperplasia endometrii simplex, przerost błony śluzowej macicy leczenie, przerośnięta śluzówka macicy, hyperplasia endometrii, hyperplasia simplex endometrii, rozrost gruczolowy prosty, chorobymacicy.

0

Rak odbytu

Rak płaskonabłonkowy (carcinoma planoepitheliale) – 90% przypadków Rak podstawnokomórkowy (carcinoma basocellulare) – 10% przypadków Odwiedzający wpisali takie problemy:guzek odbytu, rak odbytu objawy, rak odbytu objawy zdjęcia, carcinoma embryonale, rak brzegu odbytu, stany przed rakowe odbytu, budowa odbytu, fopien przy odbycie obraz, faldy anodermalne, wycięcie fałdy odbytu.

0