Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie służba zdrowia

Pogotowie ratunkowe

Pogotowie ratunkowe, instytucja służby zdrowia po­wołana do udzielania doraźnej pomocy lekarskiej w na­głych wypadkach oraz przewożenia rannych i chorych. (więcej…)

0