Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie spłaszczone ryły twarzy

Zespół Downa

Downa Zespół czyli inaczej mongoidalność; wrodzony ze­spól anomalii spowodowany trisomią chromosomu 21 (obecnością dodatkowego chromosomu w obrębie pory El). (więcej…)

0