Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie sztuczny odbyt

Ileostomia

Ileostomia jest to operacyjne wytworzenie sztucznego odby­tu poprzez nacięcie jelita cienkiego (krętego) i wypro­wadzenie otworu przez powłoki brzucha na zewnątrz.

0