Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie wstrząs endotoksyczny

Wstrząs (shock)

Wstrząs jest zagrażającym życiu stanem uogólnionego niedostatecznego przepływu krwi przez tkanki (hipoperfuzja), który może być spowodowany: (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:wstrząs endotoksyczny, Wstrzs hipowolemiczny, wstrząs hipowolemiczny spowodowany krwotokiem, najwazniejszy wskaznik funkcji nerek we wstrzasie septyczny, śmierć z powodu niewydolności wielonarządowej.

0