Wyśw. 1 artykuł
Choroby, leczenie zasadowica metaboliczna

Gospodarka wodnoelektrolitowa i kwasosowozasadowa

Fizjologiczne znaczenie elektrolitów: uwodnienie tkanek aktywność enzymów kontrola pobudzenia nerwowo- mięśniowego aktywacja etapów krzepnięcia krwi stabilizacja struktury kości (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:zasadowica metaboliczna objawy, izohydria, hipopotasemia, zasadowica metaboliczna leczenie, hipopotasemia objawy, homeostaza ustrojowa, hipernatremia objawy, zasadowica metaboliczna, zasadowica leczenie, zasadowica.

0