Ocena rozwoju psychicznego dziecka

W Polsce do najczęściej stosowanych przez psychologów skal rozwoju psychoruchowego małego dziecka należą:

 • Skala Rozwoju psychomotorycznego wg. Brunet i Lezine od 3 m.ż. do 3 r.ż. ocena lokomocji i kontrolo postawy, koordynacja wzrokowo-ruchowa, mowa i kontakty społeczne. Próby testowe pozwalają na określenie wieku rozwoju psychoruchowego, ilorazu rozwoju, ilorazów cząstkowych dla poszczególnych sfer, profil rozwoju. Język – znaczenie lub wiadomość przekazywana między osobami poprzez mowę, pismo i gesty.
 • Skala Inteligencji Dla Małych Dzieci wg. Psyche Cattell: 0-4 r.ż.
 • Wiek przedszkolny i szkolny:
  • Skala Inteligencji wg. Termana i Merrill
  • Skala Inteligencji Wechslera Dla Dzieci
  • Skala Standardowych Matryc Ravena
  • Skala Dojrzałości Życiowej Dolla
  • Testy Spionek, Bender-Koppitz, Bentona, Reya

Skale wyżej wymienione są zastrzeżone do wyłącznego użytku przez psychologów

Skala CLAMS/CAT

 


Skala CLAMS CAT

CAT – Clinical Adaptive Test; CLAMS – Clinical Linguistic and Auditory Milestone Scale ** Można zaliczyć po zaobserwowaniu przez badającego

Skala CLAMS CATSkala CLAMS CAT

Test rysunku człowieka Goodenough i HarrisaTest rysunku człowieka Goodenough i HarrisaTest rysunku człowieka Goodenough i HarrisaTest rysunku człowieka Goodenough i Harrisa figuryTest rysunku człowieka Goodenough i Harrisa figury cd

Metody przesiewowe dla lekarzy, ułatwiające wstępną ocenę rozwoju psychoruchowego:

Amerykański orientacyjny przesiewowy test psychoruchowego rozwoju dziecka do lat 6 Denver:

Inne:

 • Inwentarz rozwoju psychoruchowego od 0 do 3 lat wg Chrzanowskiej
 • Zmodyfikowany inwentarz rozwojowy dla dzieci od 3 m.ż. do 3 lat (kata kwestionariuszowa do obserwacji ciągłej rozwoju dziecka co kwartał w 1, 2, 3 roku życia
 • Test przesiewowy do oceny rozwoju psychomotorycznego małych dzieci Illingwortha
 • Karta rozwoju psychomotorycznego dzieci do lat 3: J. Kopczyńska – Sikorska.
 • Skala rozwoju ruchów niemowlęcia wraz z normami ; M. Zdańska-Bricken, N. Wolański
 • Skala najważniejszych osiągnięć wstępnego stadium rozwoju mowy dziecka w pierwszym roku życia; M. Przetacznikowa. H. Spionek
 • Skala rozwoju mowy dziecka do 8 r.ż.; H. K. Silvera
 • Siatki centylowe układu M. Zdańskiej-Brincken i N. Wolańskiego do oceny poziomu i dynamiki rozwoju ruchowego niemowlęcia
 • Bilanse zdrowia dla dzieci w 2, 4, 6, 10, 15 i 18 roku życia

Młodszy wiek szkolny (7-10/12 r.ż.)

 •  pierwszy ząb stały – pierwsze cechy dojrzewania płciowego
 •  najwolniejsze tempo wzrastania: dł. 5cm/rok,  m.c.: 3-3,5 kg/rok
 •  maleją przyrosty obwodu głowy, mózg osiąga ostateczną wielkość
 •  korzystny okres w rozwoju motorycznym, „pełnia dzieciństwa„
 •  „głód ruchu” – konflikt w momencie rozpoczęcia nauki w szkole, ponieważ dopiero ok. 10 r.ż. zwiększona zdolność do koncentracji uwagi i precyzji pisania, zmniejszenie niepokoju ruchowego i liczby ruchów mimowolnych (zakończenie procesu mielinizacji układu nerwowego)

Czytaj dalej: Okres dojrzewania płciowego dziecka

Odwiedzający wpisali takie problemy:

test de denver, test denver, test rozwojowy denver, skala denver, rozwoj dzieca denver, test denver arkusz, test denver en pediatria, test psychologiczny rysunek człowieka, test bender koppitz, skala silvera interpretacja.

Tags: , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
pediatria dziecko
Różne sfery rozwoju dziecka

Rozwój percepcyjny, ruchowy, poznawczy, językowy, społeczny, emocjonalny. (więcej…)

Zamknij