Odma opłucnowa

Odmą opłucnową nazywamy obecność powietrza w jamie opłucnej z następowym zapadnięciem płuca po tej samej stronie.

W warunkach prawidłowych jama opłucnowa zawiera 1-20 ml. surowiczego płynu. Wytwarzanie i wchłanianie oraz prędkość przepływu zależą od:

 • ciśn. hydrostatycznego
 • osmotycznego
 • tkankowego

 opłucna


Odma opłucnowa powstaje przy przedostawaniu się powietrza do jamy opłucnowej:

 • z zewnątrz wskutek urazu – O.POURAZOWA i O.JATROGENNA
 • z miąższu płucnego w wyniku:
 • pęknięcia pęcherza rozedmowego lub pęcherzyków płucnych położonych podopłucnowo u osób pozornie zdrowych – O.SAMOISTNA PIERWOTNA lub przebicia się ogniska chorobowego w przebiegu chorób płuc i oskrzeli (ropnia, tbc, zapalenia i rozedmy płuc i in.) – O.SAMOISTNA WTÓRNA

Rys historyczny:

Starożytność (Arystoteles) – pierwsze opisy odmy opłucnowej

 •  1759 (Meckel) – pierwszy opisał prężną odmę opłucnową
 •  1819 (Laennec) – pierwszy opisał objawy odmy opłucnowej
 •  1932 (Kjaergaard) – stwierdził że przyczyna odmy opłucnowej są pęknięte pęcherze rozedmowe
 •  1873 (Noble) – po raz pierwszy zastosował podwodny drenaż opłucnowy
 •  1937 (Bigger) – torakotomia i resekcja pęcherzy rozedmowych
 • 1941 (Churchil) – mechaniczna abrazja opłucnej
 •  1956 (Gaensler) – częściowa pleurektomia

Podział odmy opłucnowej

 •  Odma samoistna
 •  Pierwotna (brak współistniejącej choroby płuc)
 •  Wtórna (obecność współistniejącej patologii płucnej)
 •  POChP
 •  Rozedma pęcherzowa i rozsiana
 •  Stany zapalne
 •  Nowotwory
 •  Choroby układowe
 •  Odma związana z miesiączka
 •  Odma pourazowa
 •  Urazy tępe
 •  Urazy penetrujące
 •  Jatrogenna

Podział makroskopowy Vanderschuerena:

 •  Stopień I – brak pęcherzy i pęcherzyków rozedmowych w miąższu płuca – 30 – 40% chorych
 •  Stopień II – obecność zrostów opłucnowych przy braku pęcherzy rozedmowych – 12 – 15% chorych
 •  Stopień III – pęcherze rozedmowe poniżej 2cm – 28-41% chorych
 •  Stopień IV – liczne pęcherze rozedmowe, większe niż 2cm

Samoistna pierwotna odma opłucnowa

 •  Występuje ona u 6-7 (najczęściej u młodych, szczupłych wysokich) mężczyzn na 100,000 i 1-2 kobiet na 100.000
 •  Stwierdzono predyspozycję rodzinną
 •  Nieznacznie częściej dotyczy prawego płuca
 •  Odma obustronna występuje u <10% pacjentów
 •  Odma prężna jest stwierdzona u 2-3% chorych, a istotny krwiak opłucnej u 5%.
 •  Średnio stwierdza się pierwszy nawrót odmy u 25% chorych, a po drugim epizodzie odmy dochodzi do nawrotu u ponad 50% chorych

Objawy i rozpoznanie

 •  Ostry ból w klatce piersiowej z towarzyszącą dusznością
 •  Uporczywy, suchy kaszel
 •  Badanie fizykalnym stwierdzamy
 •  nieznacznie powłóczenie po stronie chorej
 •  wypuk nadmiernie jawny
 •  osłabienie drżenia głosowego
 •  osłabienie lub brak szmeru pęcherzykowego
 •  Tachykardia
 •  Rtg w projekcji PA i bocznej potwierdza rozpoznanie

Objawy i rozpoznanie

W przypadku odmy prężnej w obrazie radiologicznym stwierdzamy:

 •  zapadnięcie całkowite płuca
 •  przesunięcie struktur śródpiersia na stronę zdrową
 •  niskie, płaskie ustawienie kopuły przepony po stronie odmy
 •  w wyjątkowych przypadkach obraz radiologiczny odmy opłucnowej musimy różnicować z torbielami płucnymi lub dużymi pęcherzami rozedmowymi. W takich wątpliwych przypadkach badaniem rozstrzygającym jest TK.

W odmie prawostronnej występują takie objawy jak:

 • rozszerzenie się klatki piersiowej – osłabione
 • odgłos opukowy – wzmożony
 • szmer oddechowy – nie ma lub osłabiony
 • szmer dodatkowy – zwykle nie występuje
 • odgłos mowy – osłabiony

Leczenie

 •  Czynny drenaż opłucnej jest leczeniem z wyboru
 •  Leczenie zachowawcze polegające na leczeniu spoczynkowym, gimnastyce oddechowej
 •  Odessanie powietrze z jamy opłucnej za pomocą igły i strzykawki

W wypadku, gdy mamy do czynienia z:

 • odmy pourazowej  – zamknięcie chirurgiczne rany penetrującej ścianę klatki piersiowej’
 • odmy samoistnej   – nakłucie jamy opłucnowej i odessanie powietrza, wprowadzenie drenu do jamy opłucnowej i zastosowanie ssania
 • odma samoistna nawracająca – niekiedy torakotomia z wycięciem pęcherzy podopłucnowych

Powikłania odmy opłucnowej

 •  Przedłużony przeciek powietrza powyżej 72h.
 •  Niecałkowite rozprężenie płuca
 •  Prężna odma opłucnowa
 •  Rozedma śródpiersia
 •  Rozedma podskórna
 •  Współistniejący krwiak opłucnej
 •  Obustronna odma opłucnowa

Nawrót odmy

 •  Leczenie zachowawcze 30%
 •  Aspiracja 20-30%
 •  Drenaż opłucnowy 20-30%
 •  Pleurodeza (tetracyklina) 25%
 •  Pleurodeza ( talk) 7%
 •  Zabieg operacyjny 2%

Leczenie chirurgiczne samoistnej odmy opłucnowej – obecnie metoda z wyboru jest VATS, przy niemożności skutecznego zaopatrzenia miejsca przecieku lub innych przeciwskazaniach – torakotomia

 Wskazania do operacyjnego leczenia odmy

 •  Przedłużony przeciek powietrza
 •  Brak całkowitego rozprężenia płuca
 •  Odma obustronna
 •  Masywny krwiak opłucnej
 •  Lotnik, łodzie podwodne
 •  Prężna odma
 •  Współistnienie dużego pęcherza rozedmowego
 •  Nawrót odmy

odma opłucnowa przypadki 2 odma opłucnowa przypadki

Odwiedzający wpisali takie problemy:

odma pucna, odma prężna, Odma Płucna Leczenie, odma opłucnowa badanie fizykalne, badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje wypuk, obrazy dla tbc płuc, odma płucna rehabilitacja, odma jatrogenna, odma oplucna odglos, odma płucna powikłania.

Tags: ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Guzy ściany klatki piersiowej

Guzy ściany klatki piersiowej podział: (więcej…)

Zamknij