Słownik medyczny - wpisz chorobę:

Wyśw. od 586 od 600 z 619 artykułów

Szczepienia

Szczepienia – aktualny stan wiedzy. (więcej…)

0

Choroby zakaźne

Epidemiologia to nauka o rozmieszczeniu chorób w populacji i determinujących je czynnikach. (więcej…)

0

Leiszmanioza

Grupa zakażeń dotyczących narządów wewnętrznych, skóry lub błon śluzowych wywołanych przez pierwotniaki z rodzaju Leishmania, które są przenoszone na ludzi przez muszki piaskowe z gatunku Phlebotomus(L. Starego Świata) lub Lutzomyia( L. Nowego Świata ). (więcej…)

0

Pełzakowica

Infekcja wywołana przez pełzaka Entamoeba histolytica, dotycząca przewodu pokarmowego, rzadziej wątroby, układu oddechowego, mózgu lub skóry o zróżnicowanym przebiegu klinicznym.Bezobjawowy nosiciel infekcja zagrażająca życiu. (więcej…)

1

Yersinioza

Chorobę wywołuje gram-ujemna pałeczka zwana Yersinia enterocolitica zaliczania do rodzaju Pasteurella, tego samego, do którego należy pałeczka dżumy (Yersinia pestis). (więcej…)

1

Zakażenia szczepami Escherichia coli

Escherichia coli to gram-ujemne tlenowe pałeczki wchodzące w skład flory fizjologicznej przewodu pokarmowego, jednak niektóre szczepy posiadają właściwości chorobotwórcze. (więcej…)

0

Szigeloza

Przyczyną choroby zwanej shigelozą, albo czerwonką bakteryjną są gram-ujemne nieruchliwe pałeczki nie fermentujące laktozy, należące do jednego z czterech serotypów: (więcej…)

0

Biegunka

Biegunka jest to nieprawidłowo szybki pasaż treści w jelicie grubym, któremu towarzyszyć mogą skurcze brzucha, prowadzący do wydalania luźnego stolca. (więcej…)

5