Słownik medyczny - wpisz chorobę:

Wyśw. od 601 od 615 z 623 artykułów

Zakażenia szczepami Escherichia coli

Escherichia coli to gram-ujemne tlenowe pałeczki wchodzące w skład flory fizjologicznej przewodu pokarmowego, jednak niektóre szczepy posiadają właściwości chorobotwórcze. (więcej…)

0

Szigeloza

Przyczyną choroby zwanej shigelozą, albo czerwonką bakteryjną są gram-ujemne nieruchliwe pałeczki nie fermentujące laktozy, należące do jednego z czterech serotypów: (więcej…)

0

Biegunka

Biegunka jest to nieprawidłowo szybki pasaż treści w jelicie grubym, któremu towarzyszyć mogą skurcze brzucha, prowadzący do wydalania luźnego stolca. (więcej…)

5

Bakterie

Bakterie (gr. bakteriom – pałeczka) należą do prokariotycznych, jednokomórkowych organi­zmów. Termin Procaryota określa, iż materiał genetyczny tych drobnoustrojów nie jest za­mknięty w jądrze komórkowym (w odróżnieniu od organizmów prokariotycznych – organizmy eukariotyczne, do których zalicza się człowiek, posiadają jądro komórkowe). (więcej…)

0

Leczenie zakażeń

Leczenie zakażeń – a zajmują się tym lekarze wszystkich specjalności – napotyka coraz większe problemy. (więcej…)

6

Rak odbytu

Rak płaskonabłonkowy (carcinoma planoepitheliale) – 90% przypadków Rak podstawnokomórkowy (carcinoma basocellulare) – 10% przypadków (więcej…)

0

wypadanie odbytu

Wynicowanie na zewnątrz poprzez kanał odbytniczy całej ściany odbytu lub jego części (więcej…)

1

Przetoka odbytu

Jest zwykle pozostałością po samoistnym przebiciu lub nacięciu ropnia około-odbytniczego. (więcej…)

0

Ropień okołoodbytniczy

powstaje na skutek infekcji bakteryjnej zatok (krypt) i gruczołów okołoodbytniczych szerzącej się do tkanek i przestrzeni otaczających kanał odbytu i odbytnicę. (więcej…)

0

Szczelina odbytu

Wąskie, płytkie owrzodzenie, sięgające od otworu odbytowego do linii grzebieniastej. (więcej…)

0

Żylaki odbytu (hemoroidy)

Hemoroidy to inaczej guzki krwawniczne; masa utworzona przez rozszerzoną sieć żył pod błoną śluzową kanału od­bytu lub pod skórą zewnętrznej części odbytu. (więcej…)

1