Przerzuty nowotworowe do płuc

Najczęstsze nowotwory złośliwe dające przerzuty do płuc:

 •  rak jajnika (w 50% przypadków)
 •  rak szyjki macicy i trzonu macicy (w 10% przypadków)
 •  rak sutka (w 10% przypadków)
 •  rak prostaty
 •  rak tarczycy (pęcherzykowy)
 •  rak krtani

Objawy

Diagnostyka

 •  biopsja przezoskrzelowa
 •  badanie cytologiczne płynu z jamy opłucnej
 •  videotorakoskopia
 •  mediastinoskopia
 •  mediastinotomia parasternalna
 •  torakotomia diagnostyczna

Leczenie chirurgiczne przerzutów nowotworowych do płuc

Kryteria kwalifikacji do leczenia operacyjnego

 •  przeprowadzono radykalne leczenie miejscowe guza pierwotnego
 •  nie stwierdza się obecności przerzutów w innych narządach
 •  przerzuty płucne są pojedyncze lub mnogie, lecz umiejscowione w niewielkim obszarze anatomicznym płuc
 •  dobry stan ogólny chorego

Leczenie chirurgiczne przerzutów nowotworowych do płuc

Dostęp operacyjny


 •  sternotomia podłużna (przerzuty w obu płucach)
 •  torakotomia boczna (przerzuty w jednym płucu)
 •  videotorakoskopia
 •  obecnie w wielu ośrodkach standardowym dostępem operacyjnym jest sternotomia

Rodzaje operacji:

 •  metastazektomia (najczęściej)
 •  lobektomia
 •  bilobektomia
 •  pneumonektomia

 Chemioterapia:

 •  nowotwory trofoblastyczne
 •  rak jądra
 •  rak jajnika
 •  rak sutka
 •  mięsaki tkanek miękkich
 •  rak prostaty

Radioterapia:

 •  rak brodawczakowaty lub pęcherzykowy tarczycy- bardzo dobre rezultaty stosowania radioaktywnego J 131
 •  leczenie izolowanych pojedynczych przerzutów u chorych, u których istnieją przeciwskazania ogólne do resekcji lub którzy nie wyrażają zgody na zabieg
 •  paliatywne napromienianie towarzyszącej przerzutom limfadenopatii śródpiersia
 •  paliatywne napromienianie przerzutów wewnątrzoskrzelowych (lepsze wyniki przy zastosowaniu laseroterapii lub brachyterapii)

 Leczenie przerzutów nowotworowych do płuc

Hormonoterapia

 •  rak jajnika
 •  rak sutka
 •  rak gruczołu krokowego
 •  rak jądra

Immunoterapia

 Rokowanie

Rokowanie zależy od:

 • typu histologicznego nowotworu pierwotnego
 •  obecności przerzutów w innych narządach
 •  ilości i lokalizacji przerzutów w płucach
 •  rodzaju zastosowanego leczenia
 •  chemiowrażliwości nowotworu

Odwiedzający wpisali takie problemy:

przerzuty do płuc objawy, przerzuty do płuc, przerzuty do płuc rokowania, przerzuty do pluc, rak jajnika przerzuty do płuc, jak wygladaja zmiany przerzutowe nowotworow do pluc, rak szyjki macicy przerzuty do płuc, objawy przerzutu rak płuc, objawy przerzutu do pluc, kaszel przy raku jajnika.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Odma opłucnowa

Odmą opłucnową nazywamy obecność powietrza w jamie opłucnej z następowym zapadnięciem płuca po tej samej stronie. (więcej…)

Zamknij