Iwan Pawłów Pietrowicz

Iwan Pawłów Pietrowicz (ur. 14 IX [26 IX st.st.] 1849 w Riazaniu, Rosja – zm. 27 II 1936 w Leningradzie, dzis. St. Petersburg), rosyjski fizjolog znany gł. jako twórca po­jęcia odruchu uwarunkowanego (tzn. nabytego na pod­stawie indywidualnego doświadczenia zwierzęcia), który w 1904 otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad fizjolo­gią trawienia. W doświadczeniach nad warunkowaniem,  uznawanych obecnie za klasyczne, w określonych porach dnia podawał psom jedzenie i w tym samym czasie włą­czał sygnał dźwiękowy; po wielokrotnych próbach psy reagowały obfitym wydzielaniem śliny już na sam sygnał dźwiękowy. Pawłów  rozwinął podobne podejście konceptualistyczne, podkreślając znaczenie uwarunkowania, w swych pionierskich badaniach odnoszących zachowanie czło­wieka do procesów nerwowych.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz