Ludwik Pasteur

Ludwik Pasteur  (ur. 27   XII w Dole – zm. 28  IX w Paryżu), francuski chemik i mikrobiolog, odkrywca chorobotwórczej roli bakterii, twórca podstaw immunologu który opracował metodykę i wprowadził do praktyki szczepienia ochronne przeciwko wąglikowi, cholerze drobiu i wściekliźnie.

Pasteur w skazał, że różne rodzaje fermentacji są wynikiem aktywności rożnych drobnoustrojów, a fermentacja nie zachodzi, gdy brak jest odpowiednich drobnoustrojów lub gdy nie mogą się one rozmnażać w niesprzyjających warunkach środowiska. Odkrył, że za kwaśnienie mleka odpowiadają drobnoustroje obecne np. w maślance lub piwie, a ich zniszczenie poprzez ogrzewanie w tempera­turze powyżej 60°C (pasteryzacja) chroni mleko i inne produkty spożywcze przed psuciem. Obserwacje Pasteur’a do­tyczące fermentacji alkoholowej i mlekowej doprowadzi­ły go do wniosku, że przyczyną psucia się żywności są zarazki znajdujące się w powietrzu. W 1882 podjął ba­dania nad etiologią oraz leczeniem i zapobieganiem wściekliźnie. W 1885 po raz pierwszy zastosował z suk­cesem szczepionkę przeciwko wściekliźnie u 9-letniego chłopca pokąsanego przez chorego psa.

W 1888 z inicjatywy Akademii Nauk powołano w Pa­ryżu Instytut Pasteura, którego zadaniem miało być pro­wadzenie badań nad chorobami zakaźnymi oraz lecze­nie i zapobieganie wściekliźnie.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz