Wyśw. od 316 od 320 z 320 artykułów

AIDS

AIDS to skrót od ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (ze­spół nabytego upośledzenia odporności); choroba wirusowa prowadząca do upośledzenia funkcjonowania ukła­du immunologicznego człowieka, co powoduje, że nie jest on w stanie zwalczyć różnorodnych zakażeń, które byłyby skutecznie eliminowane przez prawidłowo funk­cjonujący układ immunologiczny. (więcej…) Odwiedzający wpisali takie problemy:HIV Objawy Skórne Zdjęcia.

0

Afta

Afta to niewielkie, bolesne, płytkie owrzodzenie, barwy bia­łej, zlokalizowane na błonie śluzowej wewnętrznej strony policzków lub ust, otoczone zmienioną zapalnie tkanką.

0

Edgar Douglas Adrian

Pierwszy baron (ur. 30 XI 1889 w Londynie – zm. 4 VIII 1977 w Londy­nie), angielski fizjolog, który w 1932, z Ch. Sherringtonem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycia dotyczące komórki nerwowej. (więcej…)

0

Adrenalina i noradrenalina

Adrenalina i noradrenalina to inaczej epinefryna i no-repinefryna; dwa pokrewne hormony wydzielane przez rdzeń nadnerczy, wytwarzane również w zakończeniach nerwów współczulnych, gdzie służą jako przekaźniki chemiczne sygnałów nerwowych do odpowiednich efektorów. (więcej…)

0

Aborcja

Przerwanie ciąży, sztuczne poronienie; wy­dalenie płodu z macicy przed osiągnięciem przez niego zdolności do samodzielnego życia, czyli ok. 20 tygodnia ciąży. (więcej…)

0