Radiologia

Radiologia, nauka i gałąź medycyny zajmujące się za­stosowaniem promieniowania w diagnostyce (rentgeno-diagnostyka) i leczeniu chorób (radiodiagnostyka lub ra­dioterapia). Początkowo w diagnostyce radiologicznej stosowano jedynie promieniowanie rentgenowskie, a w ra­dioterapii promieniowanie rentgenowskie, gamma i inne promieniowanie jonizujące. W ostatnich latach radiolo­giczne metody diagnostyczne zostały poszerzone o me­tody skaningu (rejestracji rozkładu radioizotopu wprowadzonego w różnej formie i różnymi drogami do orga­nizmu na błonie światłoczułej) oraz metody oparte na promieniowaniu niejonizującym, np. ultradźwiękach (ul­trasonografia) i rejestracji pola magnetycznego (jądro­wy rezonans magnetyczny).

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz