Salmonellozy

Salmonellozy, zakażenia bakteryjne powodowane przez drobnoustroje z rodzaju Salmonella, jedne z głównych patogenów odpowiedzialnych za zatrucia pokarmowe u ludzi oraz wywołujących choroby u zwierząt hodowla­nych. Określenie salmonellozy stosowane jest wobec zachorowań wywołanych przez pałeczki Salmonella, które mogą być zakwalifikowane do dwóch grup:

  1.  zakaźnych zatruć przewodu pokarmowego;
  2. zakażeń poza zatruciami po­karmowymi 1 gorączek jelitowych, bakteriemii i po­socznic oraz zakażeń pozajelitowych (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, ropne zapalenie skóry, mięśni, stawów, ropne zapalenie wsierdzia, płuc, układu moczowego, ropne zapalenie ucha środkowego).

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz