Soczewki kontaktowe

Soczewki kontaktowe, inaczej szkła kontaktowe; cien­kie, sztuczne soczewki noszone na powierzchni oka w ce­lu korekcji zaburzeń widzenia. Nowoczesne soczewki kontaktowe z plasti­ku spoczywają na powierzchni oka na poduszce z łez i pokrywają rogówkę w pobliżu tęczówki i źrenicy. Soczewki kontaktowe najbardziej efektywnie korygują zaburzenia widzenia po­wstające na bazie nieregularnych krzywizn rogówki; ten sposób korekcji wad wzroku preferowany jest w przy­padku astygmatyzmu i bezsoczewkowości. Mogą sta­nowić także, w celach kosmetycznych, substytut oku­larów w leczeniu krótkowzroczności i in. wad wzroku. Soczewki kontaktowe są szczególnie pomocne w leczeniu wad wzroku, które tylko częściowo mogą być korygowane przez oku­lary; dzięki szkłom kontaktowym można uniknąć znie­kształcenia rozmiarów, co towarzyszy grubym szkłom korekcyjnym.

Tags: , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz