Wady wrodzone ściany klatki piersiowej

Wady wrodzone ściany klatki piersiowej to:

 •  Lejkowata klatka piersiowa
 •  Kurza klatka piersiowa
 •  Zespół Polanda
 •  Zwyrodnienie torbielowate żeber
 •  Dysplazja włóknista żeber

Lejkowata klatka piersiowa

Cechy charakterystyczne:

 •  wygięcie ku tyłowi trzonu mostka z przylegającymi do niego żebrami
 •  rękojeść mostka jest ustawiona prawidłowo
 •  najniższy punkt lejkowatego zagłębienia na poziomie połączenia wyrostka mieczykowatego z trzonem mostka
 •  przymostkowe odcinki żeber silnie wygięte ku tyłowi
 •  miejsce kątowego zagięcia przypada najczęściej na granicy chrzęstnej i kostnej części żeber
 •  w większości przypadków zmiany są asymetryczne
 •  spłaszczenie klatki piersiowej
 •  asteniczna budowa ciała

Hipotezy powstawania lejkowatej klatki piersiowej:


 •  wrodzone nieprawidłowości układu mięśni mających przyczepy w obrębie klatki piersiowej
 •  nadmierny wzrost żeber , które spychają ku tyłowi mostek
 •  zbyt wiotki mostkowy przyczep przepony
 •  nadmierny wysiłek oddechowy w dzieciństwie

Obraz kliniczny:

 •  zmniejszona tolerancja wysiłku
 •  zaburzenia rytmu serca
 •  duszność
 •  u małych dzieci czasami paradoksalne ruchy oddechowe
 •  skłonność do infekcji w obrębie układu oddechowego

Diagnostyka:

 •  rtg klatki piersiowej p-a i boczne
 •  Ekg
 •  spirometria
 •  gazometria

Wskazania do leczenia operacyjnego:

 •  ograniczenia czynnościowe
 •  względy kosmetyczno-psychologiczne
 •  narastające zniekształcenie w okresie szybkiego wzrostu
 •  Optymalny wiek do operacji: 3-14 rok życia

Rodzaje operacji:

 •  operacja Bunnera
 •  operacja Ravitcha
 •  operacja Atkinsa
 •  operacja Nussa

Kurza klatka piersiowa

Postacie:

 •  wypuklenie ku przodowi rękojeści mostka, najbardziej wysuniętym ku przodowi punktem jest kąt mostkowy lub mostkowy przyczep III żebra, poniżej trzon mostka jest odchylony ku tyłowi
 •  wypuklenie ku przodowi przede wszystkim trzonu mostka (rękojeść jest tylko nieznacznie wypuklona)

Kurzej klatce piersiowej towarzyszą często wrodzone wady serca, astma oskrzelowa i przepukliny przeponowe

Leczenie operacyjne:

 •  wskazania podobne jak w lejkowatej klatce piersiowej
 •  technika operacyjna-obustronne podochrzęstnowe wycięcie fragmentów chrząstek żebrowych IV-VII, osteotomia poprzeczna mostka, wyłamanie mostka ku tyłowi, ponowne połączenie chrząstek żebrowych z mostkiem szwami wchłanialnymi

Odwiedzający wpisali takie problemy:

przepuklina mostkowa, klatka kurza, wady klatki piersiowej, asymetryczna klatka piersiowa, wady wrodzone klatki piersiowej, wady rozwojowe klatki piersiowej, wada budowy klatki piersiowej, przyczyny szewskiej klatki piersiowej, kurza klatka, klatka piersiowa anatomia anomalie w budowie.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
rak pluca
Rak płuca

Jest to jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych. Ośmiokrotnie częściej atakuje on mężczyzn, choć ostatnio atakuje coraz więcej kobiet. Największa zachorowalność...

Zamknij