Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Proces zapalny obejmujący OMR, przestrzeń podpajeczynówkową lub tkankę nerwową mózgu lub rdzenia kręgowego, spowodowany replikacją wirusów w OUN.

 • Aseptyczne zapalenie OMR – zapalenie, w przebiegu którego nie można zidentyfikować i wyizolować z PMR bakterii najczęściej odpowiedzialnych za ZOMR (najczęściej wirusy, np. Enterowirusy, HSV-2).
 • Pierwotne zapalenie mózgu – wynik bezpośredniego przedostania się wirusów neurotropowych do mózgu, dominacja objawów mózgowych (np. HSV-1, wścieklizna)
 • Przyzakaźne zapalenie mózgu – towarzyszy uogólnionemu zakażeniu wirusowemu przebiegającemu z charakterystycznymi objawami ze strony innych układów i narządów (np. VZV, odra)
Etiologia zależy od lokalizacji geograficznej i zespołu klinicznego. Zachorowalność na ZOMR 2,6/100.000, zapalenie mózgu 1,5/100.000. nSezonowość, np.: lato i wczesna jesień – enterowirusy i wirus    odkleszczowego zapalenia mózgu, zima i wiosna – świnka, odra, VZV.

Przyczyny ZOMR lub ZOMR i mózgu w Polsce

 • Enterowirusy
 • Wirus odkleszczowego zapalenia mózgu
 • Wirus świnki
 • Adenowirusy
 • HIV
 • Inne – HSV-2, HSV-1, EBV, CMV, VZV, HHV-6
 • HSV-1
 • VZV
 • Wirus odry
 • Wirus grypy
 • CMV
 • Inne – enterowirusy (typ 71), wirus wścieklizny, HIV i EBV
Enterowirusy – Coxackie A i B, ECHO, enterowirusy typu 70 i 71. Inne – herpeswirusy (HSV, VZV, CMV, EBV), HIV.

Wirusowe ZOMR objawy

 • Łagodny przebieg
 • Objawy neurologiczne niezależnie od rodzaju wirusa ograniczają się do objawów ­ ciśnienia śródczaszkowego (ból głowy, nudności wymioty)
 • Gorączka o różnym nasileniu
 • Objawy oponowe
 • Dominują zaburzenia świadomości
 • Gorączka o różnym nasileniu

Objawy ogniskowe:

 •    jakościowe i ilościowe zaburzenia świadomości
 •    napady padaczkowe
 •    niedowłady i porażenia spastyczne
 •    niedowłady i porażenie nerwów czaszkowych
 •    porażenia wiotkie
 •    objawy móżdżkowe
 •    amnezja, afazja
 •    objawy wegetatywne

Wirusowe zapalenie rdzenia kręgowego

 • Zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego (enterowirusy) – niesymetryczne porażenia wiotkie najczęściej czterech kończyn, gorączka, ból mięśni, bez zaburzeń czucia
 • Zapalenie substancji białej lub poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego (HSV, EBV lub CMV) – porażenia wiotkie, zaburzenia czucia i czynności zwieraczy

badania Wirusowe zapalenia OUN

 • Leukocytoza z względną limfocytozą, prawidłowe CRP i prokalcytonina
 • PMR – zmiany typowe dla etiologii wirusowej
 • TK lub MR
 • Badania serologiczne – swoiste IGM w PMR lub krwi
 • Badania wirusologiczne – PCR np. dla HSV, VZV, CMV, HHV-6, enterowirusów w PMR
 • Izolacja wirusów w hodowli komórkowej z PMR (rzadko)
 • Badania wirusologiczne innych materiałów biologicznych (np. wymaz z gardła i odbytu dla enterowirusów)

Leczenie Wirusowe zapalenia OUN

 • Niezwłocznie rozpocząć terapię
 • Acyclovir 10mg/kg i.v. co 8h do 3 tyg.
 • Uzasadnione przypadki – gancyklowir 5mg/kg i.v. co 12h przez 3 tyg.

Wirusowe zapalenia OUN – rokowanie

 • ZOMR – zwykle przebieg łagodny i ustępuje samoistnie bez trwałych następstw, śmiertelność <1%
 • Zapalenie mózgu –rokowanie złe
 • Np. HSV-1 śmiertelność bez terapii 70-80%, przy szybkim włączeniu acyklowiru 30%
 • 30% trwałe następstwa psychoneurologiczne

Wirusowe zapalenia OUN – zapobieganie

 • Szczepienia ochronne – odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna, grypa, polio
 • Swoista immunoglobulina przeciwko wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (VZIG)
 • Profilaktyka wścieklizny
 • Nieswoiste i swoiste metody zapobiegania zachorowaniom na odkleszczowe zapalenie mózgu

 

Odwiedzający wpisali takie problemy:

Wirusowe zapalenie opon mozgowych, wirusowe zapalenie opon mózgowych objawy, wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych objawy, leczenie poszpitalne zapalenia opon mozgowych, leczenie po wirusie rdzeniowo mozgowym, jak sie leczy wirusowe zapalenie opon mozgowych, choroba mozgu Ebv, biegunka po wirusowym zapaleniu opon mózgowych skutki, acyklowir zapalenie rdzenia, acyclovir na zapalenie opon mózgowych.

Tags: , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Gruźlicze ZOMR i mózgu to 2 pod względem częstości gruźlica pozapłucna. (więcej…)

Zamknij