Zapalenie pęcherzyka żółciowego

Zapalenie pęcherzyka żółciowego (po łac. cholecystitis), stan zapalny pę­cherzyka żółciowego, rozwijający się najczęściej jako powikłanie kamicy pęcherzyka. Przyczyną większości przypadków zapalenia ostrego i ok. 30% przypadków za­palenia przewlekłego jest zakażenie bakteryjne.Zapalenie pęcherzyka żółciowego: cholecystitis acuta rzadsze niż zapalenie przewlekłe, ale ważniejsze, ponieważ stanowi wskazanie do pilnego wkroczenia operacyjnego.

W 90% wywołane jest przez uwięźnięcie kamienia żółciowego w szyi pęcherzyka lub przewodzie pęcherzykowym (cholecystitis acuta calculosa). Grupa ryzyka jest identyczna z grupą ryzyka kamicy żółciowej (otyłe, starsze kobiety). Patogeneza pozostałych 10% (cholecystitis acuta acalculosa) jest niejasna. przypuszcza się, że inwazja bakteryjna żółci (głównie przez E.coli) jest wtórna do reakcji zapalnej i nie pełni roli czynnika wyzwalającego. nieco częściej chorują mężczyźni i dzieci. pierwotnie bakteryjne ostre zapalenie pęcherzyka spotyka się najczęściej u dzieci w przebiegu uogólnionych infekcji.

Morfologia

Morfologia obydwu typów zapalenia jest identyczna. Makroskopowa: pęcherzyk jest powiększony 2-3*, napięty, pod surowicówką mogą być widoczne obszary krwotoków. błona surowicza pokryta jest włóknikiem. treść wypełniająca pęcherzyk może odpowiadać zagęszczonej żółci z dodatkiem wysięku zapalnego (włóknikowy, krwotoczny lub ropny – mówimy wówczas o ropniaku pęcherzyka – empyema vesicae fellae). ściana pęcherzyka jest zgrubiała. na śluzówce często widoczne są owrzodzenia.


Mikroskopowa: reakcja zapalna nie wyróżnia się niczym szczególnym (przekrwienie, obrzęk, naciek leukocytarny, formowanie ropni, czasem martwica zgorzelinowa). ustępująca reakcja zapalna może dać początek zwapnieniom ściany pęcherzyka (‚pęcherzyk porcelanowy’).

Powikłania

  • ropień okołopęcherzykowy, podprzeponowy i pod wątrobowy.
  • pęknięcie pęcherzyka z zapaleniem otrzewnej
  • cholangitis abscedens
  • ropnie wątroby
  • sepsa
  • przejście zapalenia w przewlekłe

Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego (cholecystitis acuta)

W prze­biegu zapalenia ostrego pęcherzyk żółciowy staje się obrzęknięty, zaczerwieniony, pokrywająca go błona su­rowicza jest mocno napięta, a w błonie śluzowej tworzą się ogniska martwicy. Mogą być obecne znaczne ilości ropnej wydzieliny. Objawy ostrego  zapalenia pęcherzyka żółciowego obejmują: go­rączkę, silny ból w nadbrzuszu po prawej stronie, nud­ności i wymioty. W przebiegu zapalenia przewlekłego ściana pęcherzyka ulega obkurczeniu i pogrubieniu, sta­je się sztywna i szarobiała. W obrazie klinicznym domi­nują objawy dyspeptyczne, zwykle po spożyciu pokarmu, zaburzenia trawienia, a w okresach zaostrzeń pojawia się silny ból kolkowy, nudności i wymioty. Leczenie chirur­giczne polega na usunięciu pęcherzyka żółciowego i jest wskazane zwykle w obecności kamieni żółciowych i w przy­padku powikłań. Leczenie farmakologiczne obejmuje po­dawanie środków rozkurczowych i przeciwbólowych oraz antybiotyków.

Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego (Cholecystitis chronica)

Może być następstwem powtarzających się ataków zapalenia ostrego o niewielkim stopniu nasilenia, ale zwykle rozwija się bez zapowiadających je ostrych epizodów. Prawie zawsze wiąże się z kamicą żółciową. typową grupą ryzyka są otyłe, starsze kobiety (M – K = 1 – 3). Przyczyny schorzenia są słabo poznane – bakterie wyhodowuje się z żółci tylko u 1/3 chorych a związek z kamicą nie ma prawdopodobnie charakteru przyczynowo- skutkowego (nadmierne wysycenie żółci sprzyja powstawaniu kamieni jak i drażni śluzówkę pęcherzyka).

Morfologia

Makroskopowa: dość zróżnicowana. za wystarczające do rozpoznania uważa się znalezienie kamieni w świetle pęcherzyka. rozmiar pęcherzyka jest zmienny (tak powiększony jak i obkurczony), podobnie różny jest stopień zwłóknienia ściany (może być zgrubiała nawet do 3*). ‚pęcherzyk porcelanowy’ mogący być następstwem przewlekłego zapalenia uważany jest przez niektórych za stan przedrakowy.

Mikroskopowo: różny stopień intensywności reakcji zapalnej – od rozproszonych komórek jednojądrzastych do formowania grudek chłonnych w obrębie pęcherzyka. niektórzy uważają zatoki Rokitansky’ego – Aschoffa (nabłonkowe wpuklenia w obręb mięśniówki pęcherzyka) za jeden z wykładników przewlekłego procesu zapalnego.

Uwagi kliniczne: przewlekłe zapalenie pęcherzyka jest jednostką raczej patomorfologiczną niż kliniczną – objawy są następstwem prawdopodobnie nie tyle reakcji zapalnej, co współistniejącej kamicy.

Odwiedzający wpisali takie problemy:

cholecystitis chronica, pęcherzyk żółciowy, laparoskopia woreczka żółciowego, pecherzyk zolciowy, zwapniona ściana pęcherzyka, cholecystitis acuta gangraenosa, stan zapalny woreczka żóciowego, stn zaplny pęcherzyka żółciowego leczenie, woreczek żółciowy po łacinie, www stan zapalny pecherzyks zolciowego.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rakowiak

Po łacinie: carcinoid. Mianem rakowiaków określa się te nowotwory wywodzące się z komórek APUD (komórki endokrynne) lub (częściej) ich niedojrzałych...

Zamknij