Złamania kości

Złamania kości (fracutra ossis) pojawiają się, gdy siła urazu przekroczy granicę wytrzymałości kości.

Złamanie kości oznacza przerwanie jej ciągłości, rozdarcie okostnej, wylew krwawy, zastój krwi żylnej i chłonki, uszkodzenie przyległych stawów i mięśni z zaburzeniem ich fizjologicznej równowagi. Złamania mogą być w zależności od działania urazu i budowy kości:

 •    zupełne (f. completa)
 •    niezupełne (infractio) – tylko część przekroju kości ulega przerwaniu, nie ma przemieszczeń,  u dzieci złamanie podokostnowe „złamanie zielonej gałązki”, okostna jest nienaruszona

W zależności od mechanizmu urazu wyróżniamy


 •    złamania pośrednie – z dala od miejsca zadziałania siły – złamania skośne i spiralne (szczególna odmiana – bardzo silny skurcz mięśnia)
 •    złamania bezpośrednie – w miejscu przyłożenia siły – złamania poprzeczne, podłużne, wieloodłamowe

Z punktu widzenia kierunku działania siły złamania dzielimy:

 •    przez zgięcie (gdy siła działa prostopadle do kości podpartej na obu końcach); najczęściej są to złamania o 2 płaszczyznach z odłamem pośrednim w kształcie klina
 •    przez skręcenie (gdy siła skręcająca działa wokół długiej osi kończyny); płaszczyzna złamania jest wtedy spiralna
 •    przez przesunięcie (gdy siła przesuwa kość podpartą w pobliżu miejsca złamania)
 •    przez rozerwanie = złamanie z oderwania
 •    przez zgniecenie (gdy siła działa bezpośrednio wzdłuż osi na kość o budowie gąbczastej)

amanie zaklinowane – odłamy kostne wbijają się w siebie, stwarzając wrażenie ciągłości

Złamanie bez przemieszczenia (fractura sine dislocatione) i z przemieszczeniem (fractura cum dislocatione)

 •    powodem przemieszczenia może być działanie urazu, pociąganie odłamków przez mięśnie, niewłaściwe działania po wypadku)

Ze względu na umiejscowienie: złamania trzonu, przynasady, nasady, występów kostnych

Z klinicznego punktu widzenia: złamania zamknięte (nieuszkodzona skóra) i złamania otwarte (ciągłość skóry jest naruszona)

 Objawy złamania kości

 •    zaburzenia czynności i przymusowe ułożenie kończyny
 •    ból i bolesność
 •    krwiak, sińce, obrzęk
 •    zniekształcenie zarysów kończyny
 •    patologiczna ruchomość wzdłuż kości długich
 •    trzeszczenie i tarcie odłamów kostnych
 •   o rozpoznaniu i tak decyduje rtg

WCZESNE POWIKŁANIA

o   ogólne

 •   wstrząs urazowy
 •   powikłania płucne zakrzepowo – zatorowe
 •   odleżyny
 •   zapalenie płuc
 •   zatory tłuszczowe w krążeniu mózgowym
 •   postępujące rozmiękanie mózgu w wyniku pourazowego niedokrwienia i nasilenia zmian miażdżycowych u ludzi starszych

o   miejscowe

złamanie otwarte

 •      przerwanie skóry (przebicie od wewnątrz, lub od zewnątrz)
 •      we krwi wyciekającej widać kropelki tłuszczu ze szpiku, z rany wystaje kość
 •      dochodzi do odpływu krwiaka otaczającego szparę złamania (a jest on korzystnym czynnikiem procesu zrastania kości)
 •      stosujemy różne klasyfikacje, np. trójstopniową skalę Gustilo-Andersona
 1.  rana 1 cm, spowodowana przez przemieszczający się odłam kości, który przebija skórę od wewnątrz, nie zabrudzona
 2. rana >1cm, zmiażdżenie tkanek miękkich z uszkodzeniem powierzchownych grup mięśni
 3. rana >10cm, z uszkodzeniem mięśni do warstwy  głębokiej, zabrudzona; i te złamania gdzie trzeba rekonstruować naczynia
 •      opracowanie chirurgiczne, wypłukanie solą fizjologiczną, zapewnić odpływ wydzieliny
 •      anatoksyna i surowica przeciwtężcowa, antybiotyki

zakażenie kości – powstaje w następstwie przenikania drobnoustrojów przez ranę do uszkodzonej kości

uszkodzenie stawu

uszkodzenie nerwów i naczyń krwionośnych

 •      w wyniku zgniecenia lub przerwania przez przemieszczające się odłamy kostne w czasie wypadku lub przy nastawianiu
 •      może dojść do ostrego niedokrwienia i martwicy
 •      n. promieniowy, n. pośrodkowy, n. kulszowy, n. piszczelowy, n. strzałkowy
 •      brak tętna na obwodzie, ochłodzenie kończyny, zblędnięcie skóry, występowanie plam, porażenie mięśni na obwodzie, przeczulica, brak czucia, krwiak, obrzęk kończyny
 1.    obojczyk – tętnica i żyła podobojczykowa
 2.    nadkłykcie k. udowej – tętnica udowa
 3.    trzon k. ramiennej – tętnica ramienna
 4.    szyjka kości ramiennej – tętnica pachowa
 5.    staw kolanowy – tętnica podkolanowa

Zespół ciasnoty przedziału powięziowego – narastający ucisk przez tworzący się krwiak; ból, obrzęk, zasinienie, brak tętna na obwodzie, porażenie ruchowe, brak czucia – fasciotomia

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pni tętniczych należy nie później niż w 6 godzin po urazie wykonać operację przywracającą dopływ krwi do obwodu kończyny

uszkodzenie narządów sąsiednich

PÓŹNE POWIKŁANIA

ZESPÓŁ Z NIEDOKRWIENIA VOLKMANNA (PRZYKURCZ ISCHEMICZNY VOLKMANNA)

 •   okolica stawu łokciowego
 •   ucisk na tętnice ramienną uwięzioną między fałdem rozcięgna mięśnia dwugłowego ramienia a bliższym odłamem k. ramiennej
 •   ból przedramienia, nasilony przy prostowaniu palców, brak tętna na promieniowej, zasinienie i bladość ręki i przedramienia

  ZESPÓŁ SUDECKA (post-traumatic algodystrophy)

 •   ból kończyny, zesztywnienie stawów, zaburzenia naczynioruchowe
 •   okolica nadgarstka i kostek goleni
 •   w rtg drobne plamkowate nierównomierne odwapnienia kości, których struktura beleczkowa zaciera się
 •   po ok. 4 miesiącach zmiany zanikowe – skóra cienczej, chłodna, wilgotna, zanik owłosienia, paznokcie kruche i łamliwe, zanik mięśni

PROCES GOJENIA SIĘ

 •      goi się przez rozrost komórek kostnych na podłożu krwiaka okołozłamaniowego
 •      palce 2-3 tygodnie; k. promieniowa 4 tyg.; ramieniowa 6-8 tyg.; piszczeli 8-12 tyg.

powikłania zrostu

przyczyny

     zrost opóźniony – po 6 miesiacach nie ma zrostubrak zrostu – po 12 miesiącachstaw rzekomy (hipertroficzny, hipotroficzny) jest skutkiem braku zrostu

rozpoznanie rtg, USG, scyntygrafii

     nieprawdiłowe nastawienieniedostateczne unieruchomieniezłamanie otwarte

niewłaściwa technika operacyjna

ZŁAMANIA ZMĘCZENIOWE

 •    fractura lenta
 •    inaczej marszowe, z przeciążenia
 •    powolne zmiany zanikowe w miejscu największego przyłożenia siły – kość ulega rozrzedzeniu i łamie się bez udziału dodatkowego urazu
 •    sportowcy

ZŁAMANIA PATOLOGICZNE

 •    fractura pathologica
 •    błahy uraz → złamanie
 •    w kościach zmienionych chorobowo
 •    najczęściej w miejscu przerzutów nowotworowych
 •    należy leczyć operacyjnie

DORAŹNE POSTĘPOWANIE W ZŁAMANIACH

 1.    w celu unieruchomienia kości – unieruchomić 2 graniczące z nią stawy
 2.    szyna Kramera
 •   modelować na zdrowej kończynie
 •   zakładać przy pomocy osoby drugiej
 •   wymościć szynę watą i osłonić występy kostne
 •   kontrola ucieplenia i ukrwienia obwodowych odcinków kończyn
 •   odpowiednia długość!
 1.    przy braku sprzętu
 •   kończyna górna przywiązana do tułowia; złamane ramię do klatki piersiowej z przedramieniem zgiętym w łokciu pod kątem 90 stopni, wyprostowane w łokciu – wzdłuż ciała
 •   kończyna dolna – związanie z kończyną zdrową; zaopatrujemy na leżąco
 1.    opatrunek powinien być wygodny, nie kaleczący, wstępnie ustalić odłamy i dostatecznie ciasno założony
 2.    kończynę górną podwieszamy na temblaku

Odwiedzający wpisali takie problemy:

krwiak po złamaniu kości, objawy nie zrastania się kości, czy boli gdy kosc sie zrasta, złamanie kości ogonowej operacja, zrost powolny kości, zlamanie lpsci ogonowej objawy leczemie, przyczyny złamań, przyczyny nie zrastania sie kości, krwiak przy zlamaniu, czy zrastanie kosci boli.

Tags: , , , , , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz