Zwłóknienie sprężyste wsierdzia

Po łacinie: fibroelastosis endocardii. Zwłóknienie sprężyste wsierdzia przez jednych traktowane jako czwarty rodzaj kardiomiopatii, przez innych jako wada wrodzona.Wrodzone zgrubienie wsierdzia ściennego komory lewej, obejmujące mięśnie brodawkowate i w ok 50%, płatki zastawki mitralnej. Znaczne zgrubienie endocardium spowodowane jest nagromadzeniem kolagenu i włókien elastycznych. W odróżnieniu od kardiomiopatii restrykcyjnej

  • dotyczy prawie wyłącznie dzieci
  • często towarzyszy innym wadom serca, przebiegającym z niedotlenieniem wsierdzia (śródmaciczne zmknięcie foramen ovale).
  • możliwe, że anoksja jest przyczyną fibroelastozy.
  • zgrubiałe wsierdzie ostro odgranicza się od mięśnia,
  • mięsień nie jest zwykle zwłókniały.
  • brak jest nacieków zapalnych.

uwagi kliniczne :

Nagłe wystąpienie niewydolności krążenia w pierwszych tygodniach życia. Czasem przed wystąpieniem burzliwych objawów kilkumiesięczny ‚niemy’ okres pozornego zdrowia.


Odwiedzający wpisali takie problemy:

fibroelastoza, fibroelastoza wsierdzia.

Tags: , ,

Ostatnia edycja przez

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kardiomiopatia zaciskająca

kardiomiopatia zaciskająca (restrykcyjna) to po łacinie: restrictive cardiomyopathy. (więcej…)

Zamknij